Юридичний інститут

КиМУ

Суббот Анатолій Іванович

В.о. директора інституту, д.ю.н., професор.

ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ЗА РІВНЯМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ БАКАЛАВР, МАГІСТР (набір з 2016р.):

Право:

Магістерські програми: ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ЗА РІВНЯМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ БАКАЛАВР, МАГІСТР (набір до 2016р.):
 • міжнародне право;
 • право.
Магістерські програми:
 • міжнародне право;
 • правознавство (адміністративне та фінансове право).
Аспірантура:
 • 081 – Право (адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).
Докторантура:
 • 081 – Право (адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).
Форма навчання:
 • денна;
 • заочна (дистанційна).

Діє програма подвійного диплому зі спеціальності «Право» (сп.: міжнародне право; європейське право) (GWSH, Польща).

Навчальний процес у Юридичному інституті забезпечують кафедри:

Навчально-виховний процес побудований на основі кваліфікаційних характеристик, концепції розвитку Університету, навчальних планів, освітніх програм, забезпечений висококваліфікованими докторами та кандидатами наук.

Основне завдання Інституту — організація теоретичної та практичної підготовки фахівців за кредитно-модульною системою українською та англійською мовами.

Особливості навчального процесу

Важливе значення в процесі навчання має не лише професійне викладання дисциплін, а й добре налагоджена організаційна й методична робота. Дирекція і науково-педагогічні працівники Інституту спрямовують свою діяльність на формування сучасного студента – всебічно розвиненого, активного, не байдужого до проблем суспільства. За роки навчання студенти повинні опанувати знання, які б допомогли їм стати конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці.

В Інституті щороку проводиться «Тиждень правових знань», що включає в себе комплекс заходів:

Студенти є активними учасниками щорічного Всеукраїнського тижня права, організованого під егідою Міністерства юстиції України.

Наукова робота

Науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу Інституту зосереджена на дослідженні проблем імплементації норм міжнародного права в національне законодавство України та проблем державно-правової, адміністративно-територіальної реформи в Україні, забезпечення прав і свобод людини й громадянина в Україні: «Міжнародно-правові, політичні та економічні засади європейської інтеграції України» й «Захист прав людини: міжнародний і національний аспекти».

Професорсько-викладацький колектив Інституту працює над дослідженням теми: «Реформування правової системи України в умовах національних та міжнародних тенденцій, розбудови правової та соціальної держави» (науковий керівник – Панфілова Ю.М. – кандидат юридичних наук, доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0114U003583). За останні роки було видано підручники професора кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства проф. Данченко Т.В.

За останні роки професорсько-викладацьким складом Інституту підготовлено: 12 монографій, 20 навчальних посібників і підручників; 20 курсів лекцій (конспектів лекцій); 150 наукових статей; 200 тез доповідей за результатами проведених науково-практичних конференцій; захищено 3 докторські і 20 кандидатських дисертацій за темою інституту; проведено значну кількість конференцій.

Викладачі й студенти Інституту активні учасники міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових і науково-практичних конференцій, круглих столів, зокрема:

Важлива роль відводиться організації творчої активності студентів. Робота в наукових гуртках, прагнення познайомитись з новим досвідом, новими ідеями дає можливість їм зробити надійні кроки в науково-дослідній роботі. У 2016-2017 н.р. на засіданнях наукових студентських гуртків відбувся обмін науковими доробками студентів з наступних тем:

 • «Питання співвідношення принципів територіальної цілісності держав та права на самовизначення народів в міжнародному праві в аспекті анексії Кримського півострова»; «Екстрадиція в правовій системі України: основні кримінально-правові аспекти»; «Правове регулювання міжнародних та не міжнародних конфліктів. Питання використання найманців під час збройного конфлікту»; «Проблема збройних конфліктів на території Палестини та сектору Газа та способи їх врегулювання» та ін.

Пріоритетним завданням у підготовці фахівців з права є поєднання теоретичних знань студентів з практичними навичками. Цьому сприяють участь у брейн-рингах, судових дебатах тренінгах. Так, студенти Інституту взяли участь:

Центр міжнародного права

Київський міжнародний університет має одну з найсильніших в Україні програм участі в конкурсах з міжнародного права. Перший досвід участі команд Університету в конкурсах з міжнародного права відбувся в лютому 2000 року. Команди Університету, як переможці національних раундів, представляли Україну на міжнародних раундах з міжнародного публічного, гуманітарного та кримінального права на конкурсах у Вашингтоні (Сполучені Штати Америки), Гаазі (Нідерланди), Женеві (Швейцарія), Варшаві (Польща), Афінах (Греція). У 2016 та 2017 роках студентські команди КиМУ ввійшли до суперфіналу Національних раундів конкурсу з міжнародного права імені Б. Телдерса, ставши срібними призерами.

Підготовка студентських команд до участі у змаганнях здійснюється у Центрі міжнародного права університету, складовою якого є Судова аудиторія, обладнана на зразок зали судових засідань країн Європи та Америки. Саме Судова аудиторія є місцем проведення практичних судових дебатів, де студенти набувають практичного досвіду проведення судового процесу. А от «Що таке moot court, як підготуватися до у участі у змаганнях з міжнародного права?» - саме це стало темою прес-конференції для студентів спеціальності міжнародне право, яка відбулась 23 травня 2017 року.

При Юридичному інституті діють такі підрозділи:

 • криміналістичний полігон – аудиторія, створена для вироблення у студентів практичних умінь і навичок з тактики проведення слідчих дій у розслідуванні кримінальних справ. У межах навчальних занять застосовуються перегляди спеціалізованих навчальних фільмів, ведеться робота щодо відтворення обстановки та обставин подій злочину, тренінги з методики проведення допитів, вилучення речових доказів та інше;
 • юридична клініка – створена за моделлю юридичної компанії, що надає послуги населенню, у якій студенти разом із керівником клініки ведуть прийом громадян, надають юридичні консультації, допомагають складати процесуальні документи.

Важливу роль в організації навчального процесу відіграє сучасна навчальна бібліотека, яка забезпечує студентів підручниками, кодексами, нормативними документами, періодичними виданнями, методичними посібниками, монографіями, лекціями викладачів та іншими матеріалами.

Юридичний інститут підтримує тісні зв'язки з ВНЗ України та близького зарубіжжя: Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Національним університетом внутрішніх справ України, Харківським національним університетом внутрішніх справ.

Практична підготовка студентів

Разом із теоретичними знаннями студенти здобувають практичні навики у судових, правоохоронних та інших державних органах, зокрема в судах, райдержадміністраціях, районних управліннях юстиції в м. Києві, органах досудового розслідування, органах нотаріату, митницях, юридичних компаніях, Державній виконавчій службі, комітетах Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Антимонопольному комітеті України, у відповідних міністерствах та відомствах тощо.

Навчально-ознайомча, навчальна, виробнича та науково-виробнича практика студентів проводиться згідно з графіком навчального процесу за програмами, розробленими відповідними кафедрами і погодженими з керівництвом баз практики. Позитивним моментом практичної підготовки студентів є 100% забезпечення студентів місцями практики на основі договорів між Університетом і базами практики про її організацію.

Студенти Інституту мають змогу активно співпрацювати з міжнародними правозахисними організаціями, зокрема, з Міжнародним товариством з прав людини, а також брати участь у роботі міжнародних конференцій і круглих столів.

Студентське життя

В Інституті вже склалися власні традиції — урочиста посвята у студенти старшокурсниками першокурсників; святкування Дня юриста і Дня студента; участь у проведенні конкурсів «Містер Університет» і «Міс Університет».

Для студентів Юридичного інституту та Коледжу КиМУ постійно організовуються екскурсії, серед яких обов’язковим є відвідування Будинку Уряду України, Сесійного Будинку Верховної Ради України, Адміністрації Президента України та ін.

В Інституті активно діє студентське самоврядування, центральним органом якого є Студентський уряд інституту. Студенти набувають перші навички управління колективом, роботи в команді, розв’язання нагальних проблем.