Інститут міжнародних відносин

КиМУ

Тіменко Ірина Валентинівна

Директор інституту, професор.

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ЗА РІВНЯМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ БАКАЛАВР, МАГІСТР (набір з 2016р.):

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії:

Політологія:

Туризм:

Тренінгова програма «Підприємницький Startup»

Магістерські програми: ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ЗА РІВНЯМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ БАКАЛАВР, МАГІСТР (набір до 2016р.):
 • міжнародні відносини;
 • країнознавство;
 • політологія;
 • міжнародна інформація;
 • туризм;
 • комп’ютерні науки.
Магістерські програми:
 • міжнародні відносини;
 • міжнародна інформація;
 • країнознавство;
 • політологія;
 • туризм;
 • зовнішня політика.
Форма навчання:
 • денна;
 • заочна (дистанційна).

Діє програма подвійного диплому зі спеціальностей «Міжнародні відносини» з Вищою Школою Бізнесу в Домброва Гурнічей (WSB, Польща); «Туризм і готельна справа» (ВШТіГ, Польща); «Міжнароднні відносини» (сп.: зовнішня політика), «Туризм» (сп.: міжнародний туризм) (GWSH, Польща); «Туризм» (IPAC, Франція); «Управління підприємницькою діяльністю у туризмі» (ISMA, Латвія).

Навчальний процес в Інституті міжнародних відносин забезпечують 3 кафедри

Наукова діяльність

Професорсько-викладацький колектив Інституту працює над дослідженням наукової теми: «Євроінтеграційні процеси як складові глобалізованого світу» (науковий керівник теми – Тіменко І.В., к.філол.н., професор). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0108U008609).

Результати наукової діяльності викладачів та студентів Інституту знаходять своє відображення в статтях, виступах на всеукраїнських та міжнародних конференціях, круглих столах, семінарах:

 • IV Міжнародна науково-практична конференція «Аналітика міжнародних відносин» (18.04.13).
 • Круглий стіл «Дослідження особливостей національної символіки країн світу (на прикладі країн Європейського Союзу)» (29.10.13).
 • Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Підтримка розвитку академічних бізнес-інкубаторів в Україні» (5-6.11.13).
 • ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Україна в євроінтеграційних процесах» (15.02.14).
 • ХIХ Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Європейський шлях розвитку України: плани і реалії» (11.04.14).
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми залучення інвестицій в Україні в сучасних умовах» (24.10.14).
 • Круглий стіл «Україна та Німеччина – студентський діалог заради майбутнього» (14.11.14).
 • Можливості для професійного та кар’єрного зростання: поради від Андерса Остлунда (12.11.14).
 • Необхідні кроки на шляху до Української мрії: лекція Павла Шеремети (28.10.14).
 • Науково-практична конференція «Модель ООН-2015. Мир-справа кожного» (13-14.03.15).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вибір України в контексті безпекових викликів та сучасних реалій» (14.03.15).
 • Науково-методичний семінар «Вітчизняна освіта чи освіта за кордоном: сучасні реалії України» (28.04.15).
 • Круглий стіл на тему: «Антикорупційне законодавство України: стан та перспективи впровадження» (29.04.15).
 • VI Міжнародна науково-практична конференція «Аналітика міжнародних відносин» (20.05.15).
 • Участь науковців КиМУ у з'їзді представників юридичних ВНЗ і наукових установ (28.04.15).
 • Круглий стіл на тему: «Антикорупційне законодавство України: стан та перспективи впровадження»(29.04.15).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів» (23.10.15).
 • Круглий стіл «Сучасні міжнародні конфлікти: причини, сутність та шляхи врегулювання» (23.11.15).
 • Круглий стіл на тему «Україна в умовах сучасних тенденцій та перспектив розвитку міжнародного туризму» (16.11.15).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів» (23.10 2015).
 • Круглий стіл на тему «Україна в умовах сучасних тенденцій та перспектив розвитку міжнародного туризму» (16.11. 2015).
 • Презентація інноваційного проекту туристичного підприємства “Unique Travel Group” (20.11.2015).
 • Круглий стіл «Сучасні міжнародні конфлікти: причини, сутність та шляхи врегулювання» ( 23.11.2015).
 • Майстер-клас на тему: «Право інтелектуальної власності в сучасному світі. Роль Всесвітньої організації інтелектуальної власності» (23.11.2015).
 • Участь студентів КиМУ в VII науково-практичній конференції “Модель ООН: Сканді – 2015” (27.11 2015).
 • «Передріздвяний час в Німеччині» ( практичне заняття студентів спеціальності «міжнародне право») (17.12.2015).
 • ХХІ Міжнародна науково-практична конференція “Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика” (16.03. 2016).
 • Міжнародний центр академічної атестації та мобільності «Британська кафедра» у КиМУ (15.04.2016).
 • Методичний семінар для молодих викладачів (18.04.2016).
 • ХХІ Міжнародна науково – практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів у КиМУ (20.04.2016).

8 червня 2016 року - науковці та студенти інституту міжнародних відносин КиМУ брали участь у парламентських слуханнях на тему: «Транскордонне співробітництво як чинник євроінтеграційних процесів України», які відбулись у приміщенні сесійної зали Верховної Ради України. У складі учасників слухань від КиМУ - 6 викладачів і 35 студентів, майбутніх фахівців з міжнародних відносин, міжнародного права, туризму. У слуханнях взяли участь народні депутати України, представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, науковці, дипломати європейських країн, окрім освітян та студентства.

Професорсько-викладацький склад інституту активно працює над збагаченням української науки ґрунтовними науковими працями, колективна монографія викладачів кафедри міжнародних економічних відносин.

Наукові студентські товариства й гуртки: «Молодий європеїст», «Міжнародна політика в сучасному світі», «Україна в системі міжнародних відносин», «Молодий дипломат», «Студія з міжнародного публічного права», «Студія з міжнародного приватного права», «Економіст-міжнародник», «Комп’ютер і людина», «Економіко-математичне моделювання та методи оптимізації управлінських рішень», «Українські Інтернет-видання», туристичний клуб «Азимут», «Українська політична шахівниця».

Міжнародне академічне співробітництво:

У 2015-2016 н.р. Київський міжнародний університет активно працював у напрямках інтенсифікації міжнародного академічного співробітництва. В межах програми налагоджені зв'язки з представництвами іноземних держав і міжнародних організацій в Україні. Студенти мали можливість зустрітись та прослухати лекції Посла Таджикистану (22.10.2015), Тимчасово повіреного Сирійського посольства в Україні, в.о. Посла, Др. Хасана Хадура (17.05.2016), а також лекції видатних дипломатів сучасності - директора місії ПРООН в Україні пана Янтомаса Хімстри (25.03.2016), д-ра М. Бранда «Процес конституційної реформи в Україні: процедурні та змістовні виклики з позиції спостерігача» (22.09.2015), лекцію «Розвиток міжнародних відносин України з країнами Арабського Магрибу» (з нагоди Дня української дипломатії) (21.12.2015), лекцію експерта ЄС «Європейський Союз в умовах сучасних викликів» (6.10.2015), лекцію др. Ігхо Натюфе (Dr. Igho Natufe) для студентів Інституту міжнародних відносин КиМУ (25.05.2016). Також відбулася зустріч студентів КиМУ з журналісткою американських ЗМІ п. Руденко Г.Ф. (5.10.2015), лекцію Королівства Швеції (14.12.14), лекцію координатора проектів ОБСЄ в Україні Посла Вайдотаса Верби (2.12.14), лекцію координатора ПРООН в Україні з нагоди Дня створення ООН (24.10.14), лекцію Вівіан Уокер (США) «Публічна дипломатія: просування інтересів країни за кордоном»(21.05.15), відвідати посольство Словаччини з метою ознайомлення із специфікою діяльності іноземного представництва держави за кордоном, взяти участь у заходах до Дня Європи.

Найбільшого прогресу було досягнуто у відносинах з Словаччиною. У звітний період Університет здійснював активне співробітництво із зарубіжними вищими навчальними закладами, як на двосторонній основі, так і на багатосторонньому рівні.

Студентські досягнення:

 • 2009 р. – I місце команди КиМУ в національному раунді Конкурсу ім. Ф. Джессопа та участь у міжнародному раунді (команда у складі: Доненко Д., Гонтарук М., Шиллер Г., Безкоровайна А.), м. Вашингтон (США);
 • 5–10 квітня 2009 р. – перемога команди КиМУ в національному раунді конкурсу «Модельний міжнародний кримінальний суд» (Model International Criminal Court) серед студентів-правників Західної, Центральної та Східної Європи (всього понад 60 студентів), м. Кшижова (Польща);
 • лютий-березень 2010 р. – перемога в національному раунді і VIII місце серед 27 навчальних закладів світу в міжнародному раунді Конкурсу ім. Б. Телдерса (команда у складі: Плішко О., Безкоровайна А., Довгун В.), м. Гаага (Нідерланди);
 • 2011 р. – III місце в Конкурсі з міжнародного гуманітарного права ім. Ф. Мартенса (команда у складі: Приходько М., Оверченко В., Судаленко І.), м. Москва (Росія);
 • 2012 р. – II місце в Національному раунді Конкурсу ім. Б. Телдерса (команда у складі: Судаленко І., Приходько М., Петросян С.), м. Одеса (Україна);
 • 2015 р. – ІІ місце у Національному раунді з Міжнародного права імені Бена Телдерса.

Стажування студентів за кордоном:

 • Решетняк Валерія, студентка 2 курсу магістратури, та Овчаренко Раїса студентка 4 курсу спеціальності «Міжнародне право» пройшли стажування в університеті в Китаї ( грудень- травень 2016).
 • Мельник Ірина, студентка 1 курсу магістратури пройшла стажування в Академії Фінансів і бізнесу в Варшаві.
 • Чімбру Аліна, студентка IV курсу спеціальності «Міжнародні відносини», пройшла відбір у Корейському національному інституті розвитку міжнародної освіти (NIIED) на отримання гранту для навчання в Кореї за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на період від 2012 до 2017 року.
 • Єлісейцева І., Зубенко Ю., студентки IV курсу спеціальності «Міжнародні економічні відносини», пройшли мовне стажування в Йорданії.
 • Близько 40 студентів Інституту міжнародних відносин, які вивчають китайську мову, пройшли стажування у Нанькайському університеті м. Тцяньзінь (КНР) від 1 вересня 2008 р. до 20 травня 2011 р.
 • 6 студентів пройшли стажування в межах польського проекту Polska Pomoc «Розвиток академічних бізнес-інкубаторів в Україні» (липень 2013 р.)