Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

Спеціалізація «Страхова справа»

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань зі здійснення усіх видів страхової діяльності, виконання роботи з укладення та обслуговування страхових договорів, формування фінансових стратегій залежно від фінансового стану страховика, виконання операцій з перестрахування, контролю достатності страхових тарифів та розробки пропозиції щодо їх зміни.

Випускники цієї спеціалізації вміють:

• аналізувати та оцінювати ризики;

• вести роботу з укладення та обслуговування страхових договорів;

• визначати збитки за основними видами страхування;

• оцінювати фінансові показники діяльності страхових компаній та їх платоспроможність;

• використовувати переваги страхування як методу управління ризиками на макро- і мікрорівні;

• аналізувати показники діяльності окремої страхової компанії і виконання нею умов забезпечення платоспроможності;

• аналізувати діяльність держави на страховому ринку та її вплив на його регулювання через законодавчу базу.

Дисципліни спеціалізації:

  • основи страхування;
  • страхові послуги;
  • страхова справа;
  • соціальне страхування;
  • підприємництво і малий бізнес;
  • економетрика;
  • теорія ризику у страхуванні;
  • страховий маркетинг;
  • бухгалтерський облік, оподаткування та аудит страхових організацій;
  • фінансовий менеджмент у страхуванні.