Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

Спеціалізація «Фінансова діяльність»

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань з організації фінансової діяльності підприємства, розробки поточних фінансових планів та бюджетів, визначення оптимальних шляхів та напрямків інвестиційної діяльності підприємства; здійснення фінансового контролю за відносинами підприємства з банківськими установами; аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.

Випускники цієї спеціалізації вміють:

• формувати і реалізувати фінансову стратегію і тактику на макро- та мікрорівні;

• управляти доходами й витратами суб’єктів господарювання;

• управляти грошовими потоками;

• забезпечувати фінансовий контролінг у сфері бізнесу;

• організовувати діяльність та функціонування міжнародних фінансових інституцій;

• здійснювати облік та аналіз банківських операцій;

• проводити розрахунки і складати звітність в банках та інших фінансово-кредитних установах;

• здійснювати депозитні, кредитні та інші операції банків;

• забезпечувати касове обслуговування клієнтів та проводити фінансово-економічні розрахунки;

• вирішувати задачі фінансового та економічного аналізу господарської діяльності підприємства;

• знаходити шляхи використання ресурсів підприємства;

• розраховувати оптимізацію витрат на виробництво та проведення ефективної політики ціноутворення;

• вирішувати проблеми конкурентоспроможності підприємств України.

Дисципліни спеціалізації:

  • Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва;
  • регіональна економіка;
  • формування бізнес-моделі підприємства;
  • ризик-менеджмент;
  • підприємництво і малий бізнес;
  • економетрика;
  • оподаткування підприємства;
  • організація діяльності підприємства;
  • правові засади підприємницької діяльності;
  • бізнес-планування.