Стоматологічний факультет

КиМУ

Мозолюк Олена Юріївна

Декан факультету, к.мед.н. (PhD)

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
221 «СТОМАТОЛОГІЯ» ЗА СТУПЕНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ МАГІСТР НА БАЗІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ:
  • стоматологія - (організація та управління лікувально-профілактичною допомогою; стоматологія ортопедична, терапевтична, хірургічна, дитяча, ортодонтія).
Форма навчання:
  • денна.

Навчальний процес на стоматологічному факультеті забезпечує:

Стоматологічний факультет – один з наймолодших структурних підрозділів Київського міжнародного університету, завданням якого є підготовка лікарів-стоматологів, забезпечення високого рівня конкурентоспроможності випускників факультету на вітчизняному й зарубіжному ринку праці.

Навчально-виховний процес побудований на основі освітніх програм підготовки лікарів-стоматологів з урахуванням сучасних технологій. Викладання забезпечують на високому професійному рівні провідні фахівці в галузі стоматології: доктори і кандидати медичних наук, професори, доценти з досвідом практичної дослідницької, управлінської, інноваційної роботи.

Підготовку фахівців за ступенем вищої освіти магістр здійснюють кафедра стоматології та кафедра медико-біологічних дисциплін, а також інші університетські кафедри.

Практичні й семінарські заняття з І курсу проводяться англійською мовою, що підвищує конкурентоспроможність випускників Факультету на вітчизняному й зарубіжному ринках праці.

Професорсько-викладацький склад забезпечує виконання навчальних планів побудованих за Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою кредитів. Використовуються прогресивні методики викладання, сучасні форми контролю та АТЕСТАЦІЇ КРОК.

В навчально-науковому, лікувально-діагностичному процесі широко використовується високотехнічне сучасне обладнання, зокрема: власна Університетська стоматологічна клініка, фантомний клас з терапевтичної та дитячої стоматології, класи ортопедії, ортодонтії, зуботехнічна лабораторія, клінічний кабінет хірургічної стоматології та імплантології, кабінети фізики, хімії, мультимедійні класи.

Медичні навички студенти засвоюють під час виробничої практики на клінічній базі Київського міжнародного університету, Військового госпіталю, стоматологічних клініках та центрах. Випускники коледжів після отримання диплому молодшого спеціаліста з ортопедичної стоматології (кваліфікація - зубний технік) продовжують навчання на 2 курсі університету за результатами вступних фахових іспитів.