Медичний факультет

КиМУ

Гудзенко Андрій Вікторович

Директор факультету, д.фарм.н., доцент.

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ЗА РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ МАГІСТР:
 • фармація - (організація роботи фармацевтичних підприємств; виробництво лікарських засобів; контроль якості лікарських препаратів).
 • стоматологія - (сучасні принципи організації та управління лікувально-профілактичною допомогою, практичні навички для забезпечення ефективності лікування основних стоматологічних захворювань).
Форма навчання:
 • денна;
 • заочна (дистанційна).

Навчальний процес на медичному факультеті забезпечують

Індивідуальна практична підготовка студентів-стоматологів здійснюється у власній Університетській стоматологічній клініці.

Фармацевтичне відділення Київського міжнародного університету з напрямом підготовки «Фармація» зумовлене постійним зростанням аптечної мережі, розширенням і збільшенням обсягів виробництва вітчизняними фармацевтичними підприємствами, які виходять на світовий ринок і потребують кваліфікованого кадрового забезпечення. Нині фармацевтичний сектор галузі охорони здоров’я України потребує висококваліфікованих провізорів/магістрів фармації, які були б у змозі проводити пошук, розробку, виготовлення, дослідження, стандартизацію, зберігання та відпуск лікарських препаратів і виробів медичного призначення. Підготовку саме таких фахівців здійснює медичний факультет КиМУ.

Нині фармацевтичний сектор галузі охорони здоров’я України потребує висококваліфікованих провізорів/магістрів фармації, які були б у змозі проводити пошук, розробку, виготовлення, дослідження, стандартизацію, зберігання та відпуск лікарських препаратів і виробів медичного призначення. Підготовку саме таких фахівців здійснює медико-фармацевтичний факультет КиМУ.

Професорсько-викладацький склад активно працює над науковою темою «Обґрунтування критеріїв створення та стандартизації перспективних активних фармацевтичних інгредієнтів і лікарських засобів на основі рослинної сировини» (науковий керівник теми – Гудзенко А.В., д.фарм.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0115U004255).

Викладачами напряму на основі освітньо-професійних програм створюються авторські навчальні програми, які передбачають проблемне викладання навчального матеріалу, активні методи навчання, зокрема, ділові й рольові ігри, колоквіуми, семінари-конференції, експрес-опитування, тестування, аналітичні доповіді тощо.

Практичні й семінарські заняття вже з І курсу проводяться англійською мовою, що підвищить конкурентоспроможність випускників цього відділення на вітчизняному й зарубіжному ринку праці.

Завдяки розгалуженій системі баз практик студенти фармацевтичного відділення проходять підготовку в медичних та фармацевтичних закладах різного спрямування:

 • Головний військово-медичний ордена Червоної зірки клінічний центр «ГВК» (м. Київ);
 • Київська міська клінічна психоневрологічна лікарня № 1 (м. Київ);
 • Київська обласна клінічна лікарня № 1 (м. Київ);
 • Комунальне підприємство «Бориспільська центральна аптека №24» (Київська обл. , м. Бориспіль);
 • Комунальне підприємство «Косівська центральна районна аптека № 40» (Івано-Франківська обл. , м. Косів);
 • Комунальне підприємство «Центральна районна аптека №153» (м. Жидачів, Львівська обл.);
 • Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України (м. Київ);
 • ПАТ «Фармак» (м. Київ);
 • ПАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» (м. Київ);
 • ПрАТ «НАЦІОНАЛЬНА ГОМЕОПАТИЧНА СПІЛКА» (м. Київ);
 • ТДВ «Рівнефармація» (м. Рівне);
 • ТзОВ «Алтея» (м. Жовква, Львівська обл.);
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Аптека гормональних препаратів» (м. Київ);
 • Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва;
 • ТзОВ «Астрафарм» (м. Київ);
 • ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (м. Київ);
 • Київський міський онкологічний центр (м. Київ).

Завданням стоматологічного відділення Київського міжнародного університету є підготовка лікарів-стоматологів, забезпечення високого рівня конкурентоспроможності випускників на вітчизняному й зарубіжному ринку праці.

Навчально-виховний процес побудований на основі освітніх програм підготовки лікарів-стоматологів з урахуванням сучасних технологій. Викладання забезпечують на високому професійному рівні провідні фахівці в галузі стоматології: доктори і кандидати медичних наук, професори, доценти з досвідом практичної дослідницької, управлінської, інноваційної роботи.

Викладання дисциплін здійснюється двома мовами – українською й англійською (семінарські заняття ведуться англійською мовою). Підготовку фахівців за ступенем вищої освіти магістр здійснюють випускова кафедра стоматології та кафедра медико-біологічних дисциплін, а також інші університетські кафедри.

Професорсько-викладацький склад забезпечує виконання навчальних планів побудованих за Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою кредитів. Використовуються прогресивні методики викладання, сучасні форми контролю та атестації («Крок-1», «Крок-2»):

Навчальний процес забезпечується високотехнічним обладнанням, зокрема:
власна клінічна база, фантомний клас з терапевтичної та дитячої стоматології, класи ортопедії, ортодонтії, зуботехнічна лабораторія, клінічний кабінет з хірургічної стоматології та імплантології, стоматологічний кабінет, кабінети фізики, хімії, мультимедійні класи.

Університет організовує проходження виробничої практики студентами на клінічній базі Київського міжнародного університету, стоматологічних клініках та центрах. Випускники коледжів після отримання диплому молодшого спеціаліста з ортопедичної стоматології (кваліфікація - зубний технік) продовжують навчання на 1 курсі університету за скороченим терміном навчання (5 років) за результатами вступних фахових іспитів.