Економічний факультет

Ярковий Андрій Олексійович

Декан факультету, к.е.н., доцент.

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ЗА РІВНЯМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ БАКАЛАВР, МАГІСТР (набір з 2016р.):

Міжнародні економічні відносини:

Менеджмент:

Економіка:

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність:

Фінанси, банківська справа та страхування:

Магістерські програми: ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ЗА РІВНЯМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ БАКАЛАВР, МАГІСТР (набір до 2016р.):
 • міжнародні економічні відносини;
 • менеджмент;
 • фінанси і кредит;
 • економіка підприємства;
 • міжнародна економіка.
Магістерські програми:
 • міжнародні економічні відносини;
 • менеджмент організацій і адміністрування;
 • адміністративний менеджмент.
Форма навчання:
 • денна;
 • заочна (дистанційна).

Діє програма подвійного диплому зі спеціальностей «Міжнародна торгівля», «Економіка», «Фінанси та бухгалтерський облік» (СВШ, Польща); «Управління підприємницькою діяльністю» (ISMA, Латвія); «Менеджмент» (WSB, Польща); «Управління комерційним розвитком», програма MBA (IPAC, Франція).

Навчальний процес на економічному факультеті забезпечує:

Основним завданням професорсько-викладацького складу факультету є підготовка спеціалістів з економіки та менеджменту, які здатні ефективно працювати в умовах ринкової економіки. Навчально-виховний процес побудований на основі освітньо-кваліфікаційних характеристик, концепції розвитку Університету, навчальних планів, програм, навчально-методичних комплексів. Викладання забезпечують на високому професійному рівні провідні фахівці в галузі економіки: доктори і кандидати економічних наук, професори, доценти.

Викладання дисциплін здійснюється двома робочими мовами – українською й англійською: усі семінарські заняття ведуться англійською мовою.

Навчальні плани підготовки бакалаврів містять відповідні блоки дисциплін, що надає профільності навчання за кожною спеціалізацією Водночас студентам надається можливість вільно обрати дисципліни, які дозволяють набути знання з другої іноземної мови, інформаційних технологій, економіки та управління, права тощо.

Наукова діяльність

Основний напрямок наукового дослідження факультету – «Організаційний механізм залучення інвестицій в економіку України» (реєстраційний № 0116U005366)

Кафедри здійснюють постійну роботу над створенням методичних матеріалів, посібників і підручників, матеріалів для самостійної роботи студентів. Професорсько-викладацьким складом кафедр підготовлено понад 140 науково-методичних праць.

Результати науково-дослідної роботи викладачів факультету знаходять своє відображення в матеріалах міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, серед яких:

 • Міжнародна науково-практична конференція «Україна в євроінтеграційних процесах», м. Київ, 7 лютого 2014 р.
 • ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Альянс наук: вчений вченому», м. Рівне, 27-28 березня 2014 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Економіка і менеджмент - 2014: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку», м. Дніпропетровськ, 24-25 квітня 2014 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми залучення інвестицій в Україні в сучасних умовах», м. Київ, КиМУ, 24 жовтня 2014 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку», м. Умань, УНУС, 30-31 жовтня 2014 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сталий соціально-економічний та екологічний розвиток: від теорії до практики», м. Дніпропетровськ, 13-14 листопада 2014 р.
 • Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наука в інформаційному промторі», м. Дніпропетровськ, 20-21 листопада 2014 р.
 • VII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми формування нової економіки ХХІ-го століття», м. Київ, 25-26 грудня 2014 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вибір України в контексті безпекових викликів та сучасних реалій», м. Київ, КиМУ, 14 березня 2015 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки», м. Умань, УДПУ, 26 березня 2015 р.
 • ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Альянс наук: вчений вченому», м. Рівне, 27-28 березня 2014 р.
 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Стратегії стійкого розвитку економіки», м. Київ, КиМУ, 20-24 квітня 2015 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Європейський вибір України: сучасні виклики та реалії», м. Київ, КиМУ, 28 квітня 2015 р.
 • III Міжнародна науково-практична конференція «Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі», м. Миколаїв, 30 квітня 2015 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів», м. Ужгород, Інститут державного управління та регіонального розвитку, 6 травня 2015 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку», м. Житомир, 11-13 червня 2015 р.
 • VIII Міжнародна конференція «Асоціація перспективних досліджень і вищої освіти «Схід-захід», м. Відень, Австрія, серпень 2015 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів», м. Київ, КиМУ, 23 жовтня 2015 р.
 • ІІ Міжнародний науковий форум «NEW ECONOMICS», м. Краків, Польща, 1-11 листопада 2015 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація України: проблеми і технології успішності», м. Київ, КиМУ, 12 листопада 2015 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна: час можливостей», м. Київ, КиМУ, 18 листопада 2015 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна економічна система та тенденції її розвитку на початку третього тисячоліття», західноукраїнське наукове товариство, м. Івано-Франківськ, 18 листопада 2015 р.
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін та сталого економічного розвитку», м. Луцьк, 25 листопада 2015 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва» м. Харків, 27 листопада 2015 р.
 • III Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Антикризове управління економікою України: нові виклики», м. Київ, КиМУ, 15-17 грудня 2015 р.
 • XI Міжнародна науково-практична конференція «Наука в інформаційному просторі», м. Дніпропетровськ, 23-24 грудня 2015 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку», м. Ужгород, 25-26 грудня 2015 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія», м. Братислава, Словаччина, 17-22 січня 2016 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», м. Київ, КиМУ, 16 березня 2016 р.
 • ІІІ Міжвузівська наукова конференція «Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи», м. Київ, Відкр. міжн. університет розвитку людини «Україна», 25 березня 2016 р.
 • Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку», м. Дніпропетровськ, 14-15 квітня 2016 р.

Упродовж 2014-2016 рр. професорсько-викладацьким складом факультету були видані монографії, навчальні посібники, наукові статті:

 • Мягкова О.В. Кластеризація промисловості України як механізм підвищення економічного добробуту в умовах глобалізації // "Україна в умовах европейськоїінтеграції та глобалізації світу": Монографія / [за ред. О.А. Чумаченко]. – К.: КиМУ, 2014. – С. 375 – 432.
 • Григорович В.Р., Воронов М.П., Мягкова О.В. Державне управління процесами підготовки та прийняття управлінських рішень у системі охорони здоров’я України": монографія [за ред. О.В. Мягкової]. – К.: КиМУ, 2014. – 450 с.
 • Вяткін П.С. Prerequisites for modernization of material and technical resources in agriculture / П.С. Вяткін// Вісник "Проблеми економіки та управління", 2014. № 779. С. 8-13.
 • Заєць С.В. Проблеми використання методик оцінки фінансової стійкості підприємства: теоретичні аспекти/ С.В. Заєць, Л.А. Жерж //Економіко-правовий науково-практичний журнал Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). – К, 2014. - № 3-4 (58-59). – С. 126-132;
 • Вяткіна Т.Г. Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств туристичної індустрії// Сучасні питання економіки і права. Серія: «Економічні науки». Вип.1(9). – Київ, 2015. – С.8-16;
 • Кощенко К.В. Конкурентна розвідка як засіб забезпечення стратегії підприємства: призма іноземного досвіду/К.В. Кощенко //Вісник Черкаського університету - 2015 - № 12 (345) – С. 65-69;
 • Вяткіна Т.Г. Передумови використання стратегічного менеджменту в туристичній індустрії // Проблеми міжнародних відносин: Збірник. наукових праць. – Вип. 10.– К. : КиМУ, 2015. – С. 170–176;
 • Кощенко К.В. Історія економіки та економічної думки: курс лекцій / К.В. Кощенко. – К.: КиМУ, 2015. – 76 с.
 • Вяткіна Т.Г. Стратегічний аналіз управління ресурсним потенціалом туристичних підприємств// Сучасні питання економіки і права. Серія: «Економічні науки». Вип.2(10) – Київ, 2015. – С.14-21;
 • Кощенко К.В. Необхідність управління грошовими потоками підприємства ринку /К.В. Кощенко //Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту - 2015 - № 11 – С. 115-121;
 • Могилевська О.Ю. Менеджмент: Учебное пособие. – К.: КиМУ, 2015. – 360 с.
 • Заєць С.В. Міграційні пріоритети населення як чинники соціально-економічного розвитку країни /С.В. Заєць, К.О. Холявко // Вісісник Одеського національного університету. Економіка - Одеса, 2015 - Том 20 - Випуск 1\2 - С. 140-144;
 • Могилевська О.Ю. Управління командами: Навч. пос. – К.: КиМУ, 2016. – 349 с.

Наукова робота студентів

Колектив факультету активно залучає студентів до наукової роботи, що проводиться в органічній єдності з процесом навчання.

Починаючи з 2007 року, на факультеті сформоване й здійснює свою діяльність Студентське наукове товариство, члени якого є активними учасниками етапів Всеукраїнських олімпіад з економіки, менеджменту, фінансів, Міжнародних змагань зі стратегічного менеджменту, студентських конференцій.

Студенти факультету постійно приймають участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах:
 • Міжнародна науково-практична конференція «Україна в євроінтеграційних процесах», м. Київ, КиМУ, 15 лютого 2014 р.
 • Науково-практична конференція «Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики», м. Київ, КиМУ, 21 лютого 2014 р.
 • Науково-практичний семінар «Проблеми адаптації та інтенсивного використання виробничого, наукового та організаційно-управлінського потенціалів до ринкових перетворень в умовах структурних змін економіки», м. Київ, КиМУ, 12 березня 2014 р.
 • Молодіжна науково-практична конференція «Європейський шлях розвитку України: плани і реалії», м. Київ, КиМУ, 11 квітня 2014 р.
 • Студентська науково-практична конференція «Економіка України: сучасний стан та перспективи розвитку», м. Київ, КиМУ, 8 травня 2014 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми залучення інвестицій в Україні в сучасних умовах», м.Київ, КиМУ, 24 жовтня 2014 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вибір України в контексті безпекових викликів та сучасних реалій», м. Київ, КиМУ, 14 березня 2015 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки», м. Умань, УДПУ, 26 березня 2015 р.
 • Науково-практичний семінар «Освіта в Україні та закордоном: проблеми та перспективи», м. Київ, КиМУ, 21 квітня 2015 р.
 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Стратегії стійкого розвитку економіки», м. Київ, 20-24 квітня 2015 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Європейський вибір України: сучасні виклики та реалії», м. Київ, КиМУ, 28 квітня 2015 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів», м. Ужгород, Інститут державного управління та регіонального розвитку, 6 травня 2015 р.
 • Науковий семінар «Проблеми адаптації та інтенсивного використання виробничого, наукового та організаційно-управлінського потенціалів до ринкових перетворень в умовах структурних змін економіки», 31 березня 2016 р., КиМУ
 • ХХІ Міжнародна студентська науково-практична конференція “Європейський шлях розвитку України як запорука формування ціннісних орієнтирів української молоді”, м. Київ, КиМУ, 12 квітня 2016 р.

Результати наукових досліджень студенти публікують у наукових журналах «Сучасні питання економіки і права», «Європейські перспективи», матеріалах за підсумками проведених конференцій та ін.

На базі факультету під керівництвом провідних викладачів працюють: науково-практичний гурток студентів «Бізнес-клуб» і студентський гурток «Економіст-Аналітик». В межах науково-практичного клубу «Бізнес-школа» фахівцями-практиками проводяться семінари та тренінги, з питань фінансової та господарської діяльності підприємств і установ.

Заняття студентів проводяться в спеціалізованих аудиторіях з використанням сучасних інтерактивних методів навчання: майстер-класи, проблемні лекції, семінари-дискусії, заняття-дослідження, кейс-методи, робота у малих групах, активно використовуються ділові ігри.

До послуг студентів обладнані мультимедійними засобами аудиторії для проведення лекційних та лабораторно-практичних занять, комп'ютерні класи, навчальна бібліотека, спортивна зала. На факультеті створений спеціалізований комп'ютерний кабінет прикладної економіки із сучасним програмним забезпеченням («1-С Підприємство», «1-С Бухгалтерія», «Парус» та ін.), який підключений до мережі Internet, що надає змогу студентам під керівництвом провідних викладачів факультету виконувати практичні ситуаційні завдання економічного та управлінського змісту. Характерною особливістю при підготовці фахівців в галузі економіки є інтелектуальний розвиток особистості, що забезпечується завдяки участі студентів в проекті «Університетська освіта».

Серед абітурієнтів регулярно проводяться олімпіади, конкурси, інтелектуальні ігри, переможці яких зараховуються до Університету на пільгових умовах.

Виховна робота

Виховна робота на факультеті спрямована передусім на те, щоб обґрунтовано довести до свідомості кожного студента, що фахівець у галузі економіки та менеджменту повинен мати широку ерудицію, належну підготовку з основ гуманітарних знань, орієнтуватись у питаннях розвитку науки й культури, досконально володіти професією.

У зв’язку з цим проводяться такі заходи:
 • викладання фундаментальних дисциплін і дисциплін спеціалізації здійснюється в органічному зв’язку з процесом виховання, з позицій утвердження України як суверенної держави, завдань зростання її економіки та життєвого рівня її населення;
 • організація виховних годин на курсах;
 • виховання професійної гідності (на заняттях, у наукових гуртках, у пропаганді спеціальності, лекціях з введення до спеціальності);
 • ознайомлення іногородніх першокурсників з Києвом і його історичними пам’ятками і культурними центрам.

Громадське життя студентів

На факультеті організоване змістовне дозвілля, діє рада студентського самоврядування. Студентський актив організовує різноманітні культурно-масові заходи: туристичні походи, екскурсійні поїздки, спортивні змагання.

Важливе місце у навчально-виховному процесі економічного факультету приділяється формуванню активної громадянської позиції студентів. Студенти беруть участь у міських заходах, зокрема, присвячених Міжнародному дню студента, є активними учасниками щорічної Всеукраїнської студентської наукової конференції, присвяченої Дню науки. Розвитку їхньої професійної майстерності сприяють зустрічі з представниками бізнес-структур м. Києва. Студентам надаються можливості прослухати лекції з актуальних соціально-економічних проблем сучасного життя, взяти участь в цікавих дискусіях, круглих столах.

Стало традиційним відзначення в листопаді Дня економічного факультету, Дня підприємця, проведення конкурсу на кращий бізнес-план і кращу газету, що сприяє згуртуванню студентів усіх курсів, реалізації їхнього творчого і наукового потенціалу та формуванню активної громадянської позиції.

Факультет пишається своїми випускниками, які успішно працюють на підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання. Чимало випускників факультету продовжують навчання в магістратурі, а найкращі з них – в аспірантурі.

Економічний факультет дає можливість студентам отримати якісну освіту, стати кваліфікованим фахівцем, гармонійною цілеспрямованою особистістю, яка стане конкурентоспроможною на ринку праці.