Спеціальність «Економіка»

Спеціалізація «Міжнародна економіка»

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань з управління процесами міжнародної торгівлі та зовнішньоекономічних операцій, формування стратегії розвитку підприємств і організацій, які залучені до світогосподарських процесів, розробки їх маркетингової політики, керування персоналом.

Випускники цієї спеціалізації вміють:

• розробляти проекти міжнародного економічного розвитку підприємств, банків, фінансових установ та прогнозувати ефективність їх реалізації;

• розробляти і виконувати заходи практичної реалізації механізмів налагодження і розвитку міжнародних економічних відносин;

• проводити аналітичну роботу щодо виявлення напрямів удосконалення міжнародної економічної діяльності організацій;

• аналізувати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства;

• досліджувати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, і розробляти шляхи і методи досягнення цілей, які диктує глобальна економіка;

• проводити маркетингові дослідження зарубіжних ринків;

• розробляти стратегію розвитку підприємств;

• обґрунтовувати можливість виконання інноваційно-інвестиційних проектів;

• впроваджувати механізми міжнародного науково-технічного співробітництва та оцінювати їх ефективність;

• аналізувати обліково-аналітичні завдання міжнародних комерційних операцій;

• організовувати, контролювати та координувати виконання міжнародних контрактів.

Дисципліни спеціалізації:

  • економіка зарубіжних країн;
  • основи ЗЕД підприємства;
  • міжнародні фінанси;
  • управління ЗЕД;
  • економічна діагностика;
  • інтернет-економіка;
  • формування бізнес-моделі підприємства;
  • управління проектами;
  • страхування ЗЕД;
  • міжнародні організації.