Спеціальність «Економіка»

Спеціалізація «Економіка підприємства»

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань з оцінки ефективності економічної діяльності суб’єктів господарської діяльності та обґрунтування прийняття управлінських рішень з вибору засобів підвищення їх результативності, оптимізації використання ресурсів та обґрунтування доцільності впровадження інноваційних та інвестиційних проектів.

Випускники цієї спеціалізації вміють:

• проводити дослідження у сфері економічних відносин (відносин, що виникають між людьми в процесі виробництва);

• збирати, оброблювати, упорядковувати інформацію про економічні явища і процеси (для досягнення найвищих результатів підприємств і організацій);

• аналізувати хід і результат економічної діяльності й оцінювати його успішність;

• удосконалювати процес економічної діяльності;

• планувати діяльність підприємства;

• визначати систему оплати праці і види та розміри заохочень для всіх категорій працівників підприємства;

• планувати витрати, використання ресурсів, витрат і прибутку підприємства;

• контролювати процес виконання господарської, фінансово-господарської діяльності;

• розраховувати потребу підприємства, організації в кадрах;

• аналізувати причини перевитрат фонду заробітної плати;

• розраховувати і аналізувати великі обсяги інформації, вираженої в цифрах;

• складати економічні обґрунтування, довідки, періодичну звітність, анотації і огляди;

• розробляти та удосконалювати методичний інструментарій і стандарти економічної роботи.

Дисципліни спеціалізації:

  • підприємництво і малий бізнес;
  • організація діяльності підприємства;
  • операційний менеджмент;
  • основи економіки праці;
  • оподаткування підприємства;
  • інвестування;
  • управління ризиками;
  • ціноутворення;
  • бізнес-планування;
  • економетрика.