Економіка

Економічний факультет Київського міжнародного університету забезпечує підготовку фахівців з економіки за рівем вищої освіти:

 • бакалавр.

Фахівець з економіки

Термін навчання:
 • бакалавр – 4 роки.
Форма навчання:
 • денна
ПРОФЕСІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Бакалавр

історія економіки та економічної думки; світова, національна та регіональна економіка; мікро- та макроекономіка; економіка підприємства; планування, стратегія і контроль підприємства; організація виробництва; проектний аналіз; потенціал і розвиток підприємства; статистика; фінанси, гроші та кредит; бухгалтерський облік; вища математика; теорія ймовірностей; математична статистика; економіко-математичне моделювання; економічна інформатика; економіка та організація інноваційної діяльності; обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків; PR; маркетинг; менеджмент; соціально-трудові відносини; політологія; основи екології та безпека життєдіяльності та ін.

СПІЛЬНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА КиМУ: Студенти економічного факультету проходять практичну підготовку в:
 • компаніях і фірмах різних форм власності;
 • банках;
 • інвестиційних компаніях;
 • консалтингових компаніях;
 • органах державного управління.
Після повного курсу навчання фахівець з економіки

підготовлений до діяльності, пов’язаної з:

 • економічними розрахунками й прогнозуванням;
 • проектним аналізом і бізнес-плануванням;
 • оцінюванням кредитоспроможності та надійності юридичних чи фізичних осіб;
 • організацією оплати й стимулювання праці;
 • фінансовою діяльністю (фінансовий лізинг, операції на фінансових ринках, контроль і регулювання портфеля активів);
 • дослідженням й аналізом ринків;
 • збутом й організацією продажів;
 • матеріально-технічним забезпеченням підприємства і його підрозділів;
 • дослідженнями й розробками в галузі гуманітарних і суспільних наук;
 • консультаціями з питань комерційної діяльності й управління;
 • керуванням підприємствами;
 • державним управлінням.

може обіймати посади:

 • економіста у вітчизняних, іноземних компаніях і фірмах;
 • фахівця з фінансово-економічної безпеки;
 • керівника малого, середнього підприємства, філіалу, помічника керівника;
 • головного фахівця, керівника підрозділів в комерційному обслуговуванні, в оптовій, біржовій і роздрібній торгівлі;
 • керівника і головного спеціаліста функціональних підрозділів в органах державної і місцевої влади;
 • бухгалтера, фінансового експерта;
 • фінансового аналітика, аудитора.