Кафедра сценічного мистецтва

КиМУ

Захожай Зореслава Володимирівна

Завідувач кафедри, к.і.н., доцент

Кафедра забезпечує підготовку фахівців із сценічного мистецтва (акторська майстерність, режисура театру, театрознавство) за рівнем вищої освіти – бакалавр.

Серед професорсько-викладацького складу кафедри заслужені артисти України: доцент Захожай З.В., кандидат історичних наук; професор Ільїна Н.О.; професор Горенко Л.І., кандидат мистецтвознавства, доктор філософії (PhD); доцент Роєнко О.О., член Національної спілки кінематографістів України; доцент Ширяєва О.Р.; професор Сомов Л.М., народний артист України; професор Чебанова О.Є., кандидат філологічних наук; Демченко В.П., викладач акторської майстерності режисер театру та художній керівник молодіжного театру «5.1»; Бінєєва А.М., член Національної спілки театральних діячів України, викладач сценічної мови; Маньковська О.Ю., балетмейстер; Малярчук К.Г., гример Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Українки; викладачі акторської майстерності - Юрій Раєвський, Ілля Ткаченко, Наталія Яхонтова та інші.

Провідні викладачі кафедри працюють у провідних театрах України, знімаються в кіно, співпрацюють зі студіями телебачення, радіопрограмами, дублюють фільми, є організаторами, учасниками й членами журі міжнародних і всеукраїнських кіно- й театральних фестивалів, оглядів і творчих конкурсів.

Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:
  Бакалавр
 • основи пропедевтики в акторській майстерності; основи системи К.С. Станіславського в майстерності актора; майстерність актора (принцип дієвого аналізу); техніка мовлення й сценічна виразність актора; сценічна мова. Літературна композиція; сольний спів; теорія хореографії та основи класичного танцю і пантоміми; основи характерного та народно-сценічного танцю; хореографічні форми народно-сценічного танцю; хореографічні форми сучасного танцю; сценічний рух; пластична виразність актора; спецпрактикум 1. Фехтування; спецпрактикум 2. Сценічний бій; музична грамота та вокал; грим; історія та теорія світового театру; історія українського театру; історія режисури; теорія драми та закони драматичного мистецтва; майстерність актора в системі сценічної виразності; майстерність актора і режисера в системі сценічної виразності; режисура та акторська майстерність; драматичні системи ХХ століття й аналіз спектаклю.
Наукова робота кафедри

Професорсько-викладацький колектив кафедри працює над дослідженням тенденцій розвитку театру відповідно до наукової теми «Соціально-комунікативні процеси аудіовізуальних та сценічних мистецтв в Україні і світі в контексті сучасних наукових досліджень» (№ 0116U007987 в УКРНТІ, 2016 р.), науковий керівник – к.філол.н., доцент Іщенко Є.О.

Посилений інтелектуальний розвиток майбутніх акторів, написання курсових і випускних кваліфікаційних творчих робіт, участь у науково-творчих конференціях, круглих столах, майстер-класах видатних представників театральної і кінокультури - це головні напрямки роботи кафедри.

Протягом 2015-2017 н.р. викладачами кафедри були підготовлені та рекомендовані до друку:

Статті:

 • Чебанова О.Є. "Міфологічна основа і філософська проблематика романтичної драми (на матеріалі трагедії Г. фон Клейста «Пентесілея» та містерії Дж. Байрона «Каїн»)" / Історія, теорія і практика екранних мистецтв, театру, засобів масових комунікацій, медіа-педагогіки: Колективна монографія [Наук. ред.: О.В. Безручко]. – К.: КиМУ, 2015. – У 2 Т.
 • Чебанова О.Є. "Актор – глядач у французькому театрі доби романтизму: нові принципи естетичної комунікації" / Соціальні комунікації в сучасному світі: Кол. Монографія [Наук. ред.: Г.П. Кривошея, В.І Шульгіна]. – К.: КиМУ, 2015. – С. 232–249.
 • Ільїна Н.О. "Роль поезії в розвитку емоційного переживання правди актора-виконавця" / Соціальні комунікації в сучасному світі. Кол. Монографія [Наук. ред.: Г.П. Кривошея, В.І Шульгіна]. – К.: КиМУ, 2015. – С. 199–213.
 • Роенко О.О. "Вопросы и ответы или опыты фехтмейстера-постановщика" / Херсон: ФОП Гринь Д.С., 2015. – 266 с.
 • Чебанова О.Є. "Сучасність і людина як проблема в аспекті культурологічного підходу" / Вища школа, 2016.- № 3.

Курси лекцій:

 • Чебанова О.Є. Курс лекцій з історії та теорії світового театру. Частина ІV. Західноєвропейський та російський театр ХІХ століття – К.: КиМУ, 2015. – 358 с.
 • Роєнко О.О. Вопросы и ответы или опыты фехтмейстера-постановщика / Херсон: ФОП Гринь Д.С., 2015. – 266 с.
 • Ільїна Н.О. Курс лекцій з сценічної мови. Частина ІІ. «Поезія і закони віршоутворення» - К.: КиМУ, 2016. – 100 с.
 • Ільїна Н.О. Додаток №1 Літературно-поетична композиція «Сонети» до курсу лекцій з дисципліни сценічна мова III-IV cеместр - К.: КиМУ, 2016. – 60 с.
 • Іщенко Є.О. Державотворча специфіка суспільно-політичної діяльності І.Франка / Проблеми державного будівництва в Україні. – Вип. 25. Т.2 – К.: КиМУ, 2017 року.
 • Роєнко О.О. Основні захисти в школі акторського фехтування як захист від затиску на сцені / Проблеми державного будівництва в Україні. – Вип. 25. Т.2 – К.: КиМУ, 2017 року.
 • Сомов Л.М. Психологія акторського фаху / Проблеми державного будівництва в Україні. – Вип. 25. Т.2 – К.: КиМУ, 2017 року.
 • Демченко В.П. Пластичне вираження ідеї у драматичному творі / Проблеми державного будівництва в Україні. – Вип. 25. Т.2 – К.: КиМУ, 2017 року.
 • Ширяєва О.Р. Постановка голоса для драматического актера / Проблеми державного будівництва в Україні. – Вип. 25. Т.2 – К.: КиМУ, 2017 року.
 • Ільїна Н.О. Поэтика символизма – эталон четвертой культуры / Проблеми державного будівництва в Україні. – Вип. 25. Т.2 – К.: КиМУ, 2017 року.

Протягом 2015-2017 рр. було проведено круглі столи та семінари, майстер-класи:

 • «Кіномистецтво і сучасний менеджмент» (організатор – проф. Ільїна Н.О.);
 • круглий стіл «БДТ – історія, творчість, особистості» (організатори – Чебанова О.Є. й заслужений артист України Роєнко О.О.);
 • майстер-клас конферансьє Дмитра Оскіна, композитора Володимира Бистрякова, хореографа Володимира Шпудейко;
 • майстер-клас «Біомеханіка Мейєрхольда» – гол. режисер Закарпатського обласного театру драми і комедії Євген Тищук;
 • майстер-клас «Модерн» - хореографом Н.О. Скриниченко;
 • майстер-клас «Етикет» - Голова Міжнародного фонду культурного співробітництва Влада Литовченко.

Написання нових навчальних програм на базі вже існуючих академічних потребує врахування комплексного підходу до виховання актора в умовах сьогодення. Посилене вивчення англійської, української та російської мов, практика на професійній сцені та кіностудіях з третього курсу створюють сприятливі умови для майбутнього працевлаштування випускників.

На кафедрі сценічного мистецтва використовуються додаткові форми навчальної роботи:
 • проведення Всеукраїнського фестивалю молодіжної кіно-театральної творчості «Зірки, що зійдуть завтра» (організатор – з.а. України проф. Н.О. Ільїна);
 • проведення театрального студентського фестивалю «Per aspera ad astra» (організатор – н.а. України проф. Л.М. Сомов);
 • кафедра є співорганізатором Всеукраїнського відкритого конкурсу читців ім. Т.Г. Шевченка;
 • благодійні покази театральних вистав;
 • організація зйомок студентів акторського відділення у кіно, телевізійних та професійних проектах;
 • показ вистав в рамках постійно діючої програми «Студентський театр – школі», в школах м. Києва та Київської області, в м. Скадовськ Херсонської області.
В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ТЕХНІЧНО ОБЛАДНАНІ ПРИМІЩЕННЯ:
 • актова зала КиМУ (980 місць) - іспити зі сценічної мови, конкурси читців, концерти, театралізовані покази, обладнана звуковою апаратурою та освітленням за сучасними технологіями;
 • спортивна зала - заняття зі сценічного руху й фехтування, обладнана новим спортивним інвентарем, синтезатором для концертмейстера. Заняття проходять із наданням спеціалізованого реквізиту, елементів історичних костюмів та інвентаря: шпаг, даг, кинджалів, плащів, м’ячів тощо;
 • хореографічна зала - обладнана дзеркалами, хореографічним балетним верстатом, фортепіано й звуковою технікою. Пластичні дисципліни й вокал викладаються під акомпанемент концертмейстера;
 • акторські майстерні – обладнані сценічним навчальним реквізитом: ширмами й кубами, аудіотехнікою, затемненням, театральним освітленням (театральні майстерні на 50 глядацьких місць заслуженого артиста України Олега Роєнка народного артиста України Льва Сомова;
 • навчальний театр «КОВЧЕГ» (70 місць, навчальна театральна майстерня) – аудиторія з затемненням зі сценою, обладнана світловими приладами, аудіотехнікою, до театру приєднано суміжну зі сценою велику аудиторію, яка є костюмерною і гримерною кімнатою з гримерними столами й дзеркалами;
 • кінозал – аудиторія, обладнана великим екраном, відеотехнікою, плазмовим телевізором, відеопроектором, забезпечена колекцією шедеврів світового кіно (2000 фільмів) і хроніками світового театрального і кіномистецтва;
 • телестудія і студія звукозапису – професійна студія з монтажним комплексом і знімальними студіями, обладнана професійною технікою, де студенти озвучують і знімають фільми, презентаційні відеосторінки, кліпи, практикуються у веденні телепрограм.

Практика студентів акторського відділення проходить на зйомках у художніх кінопроектах, популярних телесеріалів, телепрограм, рекламних роликів а також у виступах на навчальному майданчику cтудентського театру, участі у культурологічних заходах заходах і кінофестивалях, репетиціях провідних режисерів. академічних театрів, участі у виставах окремих театрів м. Києва. Вистави, поставлені н. а. України, проф. Сомовим Л.М. із власною акторською майстернею («Й заплачуть безхатьки», за п’єсою М. Горького «На дні»), увійшли до репертуару Київського драматичного театру «Браво».

Студенти проходять навчальну й виробничу практику на базах практики:

 • ДК ім. Т. Шевченка, м.Скадовськ;
 • Київський академічний Молодий театр;
 • Київський драматичний театр «БРАВО»;
 • Київський муніципальний театр «Київ»;
 • Київський Театр «Срібний Острів»;
 • ААНСКУ Гільдія кіноакторів – «Театр-студія Юрія Кочевенка», «Вільний театр» Артура Артіменьєва;
 • Кінокомпанія ПРО-ТБ;
 • Телекомпанія ІСТV.

Участь студентів та викладачів у фестивалях та конкурсах 2015-2017 рр.:

 • 25 лютого 2017 р. – показ вистави IV курсу ТМ «Шукаю людину», реж. Валерія Демченко на сцені Будинку культури ім. Т.Шевченкa, м. Скадовськ;
 • 21-22 січня 2017 р. – показ вистави-казки «Привид Плуфт» реж. н.а. України Л.М. Сомов, м.Скадовськ;
 • 21-24 жовтня 2016 р. - робота директора Інституту в журі Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Лиманські зорі», м. Миколаїв;
 • 8 жовтня 2016 р. - показ вистави IV курсу ТМ «Шукаю людину», м. Скадовськ, реж. Валерія Демченко перед глядачами на сцені Будинку культури ім. Т.Шевченка;
 • 7 жовтня 2016 р. - участь студентів ІІ-ІV курсу ТМ у виставі «І заплачуть безхатьки» реж. Сомов у Миколаєві на Всеукраїнському театральному фестивалі «ХОМО ЛЮДЕНС»- отримав 12 нагород;
 • 8 жовтня 2016 р. – Палац культури ім. Т.Г. Шевченка, м. Скадовськ, прем’єрний показ вистави - казки «Привиденько», режисер - народний артист України Лев Сомов; показ вистави в умовах професійного театрального майданчику « Шукаю людину» режисер - В.Демченко;
 • Жовтень 2016 р. – Музей «Київська фортеця», зйомки вистави «Шукаю людину» режисер - В. Демченко для телеканалу «Культура» НТКУ;
 • молодіжний художній фільм «СЕЛФІ ПАТІ» одну з головних ролей у фільмі зіграв – студент КиМУ Володимир Ситник;
 • Травень 2016 р. – О.О. Роєнко отримав диплом лауреата в номінації «За відродження мистецтва сценічного фехтування» за постановку пластики та сценічних боїв у виставі «Гамлет» У. Шекспіра Дніпродзержинського академічного музично-драматичного театру ім. Лесі Українки;
 • Травень 2016 р. – 18 Міжнародномий театральний фестиваль Мельпомена Таврії у м. Херсон - участь Майстерні О.О. Роєнко з виставою «Одруження Бальзамінова»;
 • Жовтень, 2015 - Театральний фестиваль «Джойфест». Нагороди: «Краща вистава» - режисер В.П. Демченко; «Краща чоловіча роль» - А. Калукоглу, студент 4 курсу театрального відділення (акторська майстерня Л. Сомова);
 • Серпень, 2015 - Відкритий дитячий фестиваль мистецтв «Золотий ключик» у м. Бердянськ (оргкомітет і журі – з. а. України проф. КиМУ Н.О. Ільїна, з.а. України В.Ю. Бистряков).

Постановки випускних спектаклів художніми майстрами курсів – завжди подія в житті Інституту і Університету, вистави стають відомими навіть за межами навчального закладу. Постановки - О.О. Роєнка («По-модньому» за Михайлом Старицьким, «Одруження Бальзамінова» за О.Н. Островським, «Дім Бернарди Альби» за трагедією Федеріко Гарсіа Лорки); Ю.В. Кочевенка («Шекспіріада» за мотивами драматургії В. Шекспіра; «Тартюф» за комедією Мольєра); Л.М. Сомова («Оркестр» за п’єсою Жана Ануя, « І заплачуть безхатьки…» за п’єсою М. Горького «На дні»); Валерії Демченко («Дванадцята ніч», за комедією В. Шекспіра, «Шукаю людину!» за повістю К. Сергієнко «Прощавай, наш яре!»), «Привид Плуфт» вистава-казка та дипломна вистава «Привиди» Г. Ібсена в постановці н.а. України реж. Сомова Л.М., «Ревізор» М. Гоголя, реж. Роєнко О.О. – яскраві театральні видовища, які демонструють високий рівень підготовки студентів до професійної роботи на сцені, а також особливості різних режисерських шкіл художніх майстрів курсів. В межах постійно діючої програми «Студентський театр – школі» студентами 3-4 курсів у школах Києва, Києво-Святошинського і Макарівського районів було показано виставу «Срібна ялинка». Протягом 2015 - 2016 року було представлено вистави: висока комедія «Тартюф», казка «Чарівна перлина Адельміни», водевіль «Дамський кравець», «Й заплачуть безхатьки», «Шукаю людину!».

Державний телерадіоканал «Культура» випустив авторську програму Ольги Джигурди «Майстер-клас», присвячену акторській майстерні театрального відділення Інституту ТКіТ КиМУ Юрія Кочевенка, а саме, роботі над виставою за творами У. Шекспіра «Шекспіріада» (постановка з.д. м. України Ю. Кочевенка). Телеканал «Культура» показав телеверсію цієї вистави, а також вистави Театрального відділення: «І заплачуть безхатьки» реж. Лев Сомов, «Шукаю людину» реж. Валерія Демченко, «Одруження Бальзамінова» реж. Олег Роєнко.