Кафедра соціальних комунікацій

Кафедра соціальних комунікацій, яка створена 2002 року, здійснює підготовку фахівців з журналістики за рівнями вищої освіти бакалавр і магістр.

Професорсько-викладацький склад кафедри – висококваліфіковані фахівці у сфері соціальних комунікацій, серед яких: Чебанова О.Є. – к.філол.н.; к.пед.н. Пилипенко О.І.; к.філол.н. Мальцева В.В.; к.філос.н. Рудаківська С.В.; к.н.соц.ком. Козловська О.О. та інші.

Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:
  Бакалавр
 • екстремальна журналістика; етика професійного спілкування; зв'язки з громадськістю; культурологія; Історія української культури; антропологія культури; комунікаційні технології; культурні та духовно-релігійні традиції країн світу; міжнародна комунікація; організація роботи редакції в умовах ринкової економіки; організація та проведення рекламної кампанії; oснови наукових досліджень; oснови Паблік Рилейшинз; прес-служба; рекламний та PR-креатив; PR-інструменти в політиці; PR-інструменти в міжнародних відносинах; репортерська праця; риторика; соціологія масової комунікації; спічрайтинг; теорія масової комунікації; теорія та практика комунікацій; техніка усного мовлення в ефірних ЗМІ (практикум).
  Магістр
 • методологія дослідження соціальних комунікацій; міжнародні відносини і ЗМІ; моніторинг та інформамційні моделі ЗМІ; Паблік Рилейшинз; прикладні соціально-комунікаційні технології; риторика; теорія та історія соціальних комунікацій; філософія культури та художнє сприйняття творів мистецтва.

Діє програма "Подвійний диплом" — спільний проект Київського міжнародного університету та європейських університетів, яка дає можливість українським студентам отримати додаткові знання і диплом європейського зразка, зокрема зы спеціальностей: "Європеїстика (соціальна комунікація і медіа)" - (Сопотська Вища Школа, Польща) та "Управління підприємницькою діяльністю (Медіа-бізнес: управління, PR-комунінікації і реклама)" - (Вища Школа Менеджменту Інформаційних систем, Латвія).

Специфікою вивчення фахових дисциплін є викладання англійською мовою частини лекцій і всіх семінарських занять з кожного навчального курсу. Викладачі кафедри забезпечують навчання іноземних студентів тільки англійською мовою. На кафедрі проходять стажування викладачі з інших вишів країни.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує організацію та керівництво виробничою, педагогічною (асистентською) та науково-виробничою практиками.

Наукова робота

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на дослідження теми: «Соціально-комунікативний процес, аудіовізуальні та сценічне мистецтва в Україні і світі в контексті сучасних наукових досліджень» (науковий керівник теми – Іщенко Є.О., к.філол.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0116 u 007987).

Основні напрями наукових досліджень:
 • соціальні комунікації в Україні в контексті світової науки;
 • метатеорія маніпуляції;
 • соціальнокомунікаційні технології;
 • теорія мережевої комунікації

Кафедра соціальних комунікацій спільно з кафедрою теорії та історії журналістики, кафедрою аудіовізуальних мистецтв та виробництва, кафедрою театрального мистецтва формує щорічний збірник наукових праць «Мистецтвознавство та соціальні комунікації».


РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ЗНАХОДЯТЬ СВОЄ ВІДОБРАЖЕННЯ В УЧАСТІ в НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ МІЖНАРОДНОГО Й ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО РІВНІВ:
 • ХХІ Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу КиМУ «Україна у світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика» / 16 березня 2016 року / м. Київ, КиМУ.
 • ХХ Міжнародна науково-практична конференція “Україна в євроінтеграційних процессах" / 15 - 16 лютого 2014 року / м. Київ, КиМУ.
 • ХІХ Міжнародна науково-практична конференція “Європейський вибір України в контексті безпекових викликів та сучасних реалій ” / 14 березня 2015 року / м. Київ, КиМУ.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «М.Ю. Лермонтов і його літературна спадщина» з доповіддю «Концепт дорога в творчості М.Ю Лермонтова» / 16 жовтня 2014 року / м. Черкаси.
 • VI міжнародна конференція «Глобальний контекст поваги людських прав і свобод» / 10 грудня 2013 року / Польща, м. Забже.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Журналистика в 2013 году: регионы в российском медиапространстве» / 7 – 9 лютого 2014 року / м. Москва, Факультет журналістики МДУ імені М. В. Ломоносова.
 • І Міжнародна науково-практична конференція «Дискурс современных масс-медиа в перспективе теории, социальной практики и образования» / 1 - 4 квітня 2014 року / Бєлгород, НІУ «БєлДУ».
 • Міжнародна науково-практична конференція «Профессионализм педагога: сущность, содержание, перспективы развития» / 13 - 14 березня 2014 року / Росія, м. Москва, Міжнародна академія наук педагогічної освіти.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Критерії діагностики та методики розрахунку впливу медіа» / 10 квітня 2014 року / м. Київ, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку» / 15 – 16 травня 2014 року / м. Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського, Інститут філології й журналістики.
 • ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Україна в євроінтеграційних процесах» / 15 - 16 лютого 2014 року / м. Київ, КиМУ.
 • V міжнародний симпозіум «Світ соціальних комунікацій» / квітень 2014 року / м. Київ, КНУКіМ.
 • ХХI Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу “Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика”, 16 березня 2016 року, м. Київ, Київський міжнародний університет;
 • Міжнародна журналістська планерка «Журналістика в контексті соціальних загроз і викликів», 23 березня 2016 року, м. Київ, Київський міжнародний університет.
 • Міжнародна конференція і першість з наукової аналітики «Тенденції розвитку мовних культур через призму співвідношення їх комунікативних функцій і культурно-історчного значення» / http://gisap.eu/ru/node/86161 / Жовтень 2016 р.
 • Міжнародна конференція і першість з наукової аналітики «Значення самовираження особистості і її творчого начала в процесі формування культурного потенціалу суспільства» / http://gisap.eu/ru/node/86164 / Жовтень 2016 р.
Основні публікації науковців кафедри у 2013 - 2016 роках:
 • Пилипенко О.І. “Комунікативні ефекти соціальної роботи”/Світ соціальних комунікацій: наук.журн. – К.:КиМУ, ДонНУ, 2012. – С.102-106.
 • Пилипенко О.І. “Соціальні комунікації в девіаціях та превентології”/Соціальні комунікації: результати досліджень – 2011. - колективна монографія. – К.: КиМУ, 2012. – С. 349-373.
 • Пилипенко О.І. “Соціально-комунікативний підхід розвитку волонтерської діяльності”/Соціальні комунікації: результати досліджень – 2012:колективна монографія. – К.: КиМУ, 2013. – С. 151-208.
 • Кривошея Г.П. "Журналістика": навч. посібник - К.: КМУ, 2013. - 310 с.
 • Кривошея Г.П. "Екстремальна журналістика в національному інформаційному просторі": навч. посібник - К.: Книжкове видавництво НАУ 2013. – 109 с.
 • Чебанова О.Є. Курс лекций по истории и теории мирового театра. Часть І (театр Востока, Древней Греции и Рима) К.: КиМУ, 2013. – 244 с.
 • Пилипенко О.І. “Попередження зриву наукових комунікацій у дискурсі соціальних досліджень” / Соціальні комунікації: результати досліджень – 2013: колективна монографія. – К.: КиМУ, 2014. – С. 241-282.
 • Кривошея Г.П. "Соціологія журналістики": навч. посібник - К.: КиМУ, 2014. - 145 с.
 • Шульгіна В.І. "Інформаційна матриця реклами" // Держава і регіони // Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2014. – С.43-51.
 • Колективна монографія «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» (наук. ред. Н.І.Зикун, В.І. Шульгіна), де розміщені наукові дослідження проф. О.В. Тур’яна та проф. О.В. Безручка, а також розділ «Соціальні комунікації в сучасному світі» (наук. ред. Г.П.Кривошея, В.І. Шульгіна), авторами якого стали науковці кафедр кінотелемистецтва (Десятник Г.О., Порожна С.Г.) та театрального мистецтва (Н.О. Ільїна, О.Є. Чебанова) - 2014.
 • Пилипенко О.І. “Теоретико-методологічні засади соціально-комунікативного тренінгу толерантності і взаєморозуміння з ВІЛ/СНІД людьми: на шляху до постпостмодерну соціальної роботи”: навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2015. – 140с.
 • Пилипенко О.І. Трансформація соціальної роботи в еволюції соціальних комунікацій: модерн, постмодерн, мета модерн / Соціальні комунікації в сучасному світі: колективна монографія. – Київ: КиМУ, 2015. – С. 250-277.
 • Чебанова О.Є. Курс лекций по истории и теории мирового театра. Часть ІV: Западноевропейский и русский театр XIX века. К.: КиМУ, 2015. – 358 с.
 • Пилипенко О.І. Соціальні комунікації з мистецтвом: упровадження арт-терапевтичної технології «золотого перетину» в практику роботи волонтерів // Екранні мистецтва і педагогіка: збірник наукових праць [наук.ред.: О.В. Безручко]. – К.: КиМУ, 2015. – Т.І. – С. 47-98.
 • Науковий дискурс: підготовка студентської молоді до життя в умовах цивілізаційних викликів і загроз: колективна монографія / під наук. ред. Пилипенка О.І. – К.: КиМУ, 2016. – 218 с.
 • Пилипенко О.І. Симулякри соціальних кормунікацій /Збірка матеріалів ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Україна в світових та Европейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика, 16 березня 2016 р.
 • Рудаківська С.В. «Школа – КиМУ: партнерство в освіті» / Вища школа. Нуково-практичне видання № 3 (140) / 2016 С. 33–41.
 • Чебанова О.Є. «Сучасність і людина як проблема в аспекті культурологічного підходу» / Вища школа. Нуково-практичне видання № 3 (140) / 2016 С. 54–61.
 • Москальов Д.П. «Аксіологічні проблеми сучасної Японії» / Вища школа. Нуково-практичне видання № 3 (140)/2016 С. 70–78.
 • Пилипенко О.І. Превентивна парадигма у дискурсі аксіологічних соціальних комунікацій в освіті / Вища школа. Нуково-практичне видання № 3 (140)/2016 С. 23-33.
 • Перевертень Н.С. «Творчій діалог української та французької літератур (на матеріалі творів Є. Гребінки, О. де Бальзака, В. Гюго)» / Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Збірник статей. К.: Університет ім. Б. Грінченка, 2016.
КАФЕДРА СПРИЯЄ НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ РОБОТІ СТУДЕНТІВ, ЇХ УЧАСТІ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ, СЕМІНАРАХ, КРУГЛИХ СТОЛАХ І КОНКУРСАХ:
 • Круглий стіл «Ефірно-екстремальна журналістика: аналіз української практики і тенденції розвитку», 26 березня 2014 року.
 • Науково-практичний студентський семінар «Реклама та ПР: проблематика розвитку у ХХІ столітті», м. Київ, КиМУ, 8 жовтня 2013 р.
 • Другий Всеукраїнський конкурс соціальної реклами, Сумський державний університет, 13 жовтня 2013 р.
 • Науково-практичний студентський семінар «Реклама та ПР: проблематика розвитку у ХХІ столітті», 8 жовтня 2013 р.
 • Науково-практична студентська конференція «Сучасний газетно-журнальний ринок України і світу: тенденції розвитку», м. Київ, КиМУ, 4 квітня 2014 р.
 • ХІХ Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Європейський шлях розвитку України: плани і реалії», м. Київ, КиМУ, 11 квітня 2014 р.
 • Науково-практична конференція «Соціальні комунікації: сучасний стан і перспективи розвитку», м. Київ, КиМУ, 11 травня 2014 р.
 • ХХV міжнародний Фестиваль дитячо-юнацьої , студентської преси «Золота осінь» (жовтень 2015 р., м. Славутич)
 • Прес-толока дитячо-юнацьких ЗМІ м. Києва та юних журналістів агентства “ЮН-ПРЕС” (20 листопада 2015 року, м. Київ, Київський Палац дітей та юнацтва.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Мистецтвознавство. Соціальні комунікації. Медіапедагогіка», 18 квітня 2016 року, м. Київ, Київський національний університет культури і мистецтв).
 • VIII круглий стіл кафедри аудіовізуального мистецтва і виробництва КиМУ «Перспективи розвитку екранних мистецтв в Україні» / Київ, КиМУ, 4 листопада 2016 року.
 • Круглий стіл «Рукописі українських діячів літератури Зарубіжжя» за участю д.ф.н. проф. зав. рукоп. відділу інституту літератури НАН України ім. Т. Шевченка Гальченко С.А. (17 листопада 2016 р.)
На кафедрі створений й працює науковий гурток:
 • «Кіноклуб – Tractus» / (викл. Велущак М.С.)

Кафедра організовує для студентів майстер-класи з відомими українськими і зарубіжними журналістами, медіаменеджерами, фахівцями в галузі реклами і зв’язків з громадськістю.

СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ

Результати наукових пошуків студентів знаходять відображення в колективних монографіях, перемогах у всеукраїнських конкурсах і проектах:

 • Клінкова Тетяна, Кравченко Надія, Ходорчук Олена – «Соціальні комунікації: результати досліджень - 2012» (у 2 т. – Т. 1: Теоретичні основи соціальних комунікацій. – К.: КиМУ, 2013);
 • Ковальчук Віта, Перкова Христина – «Соціальні комунікації: результати досліджень - 2011» (у 2 т. – Т. 2 : Галузеві дослідження соціальних комунікацій. – К.: КиМУ, 2013);
 • Головко Х., Єфіменко О., Перкова Х. - Другий Всеукраїнський конкурс соціальної реклами (жовтень 2013). - Виступ і презентація. – ІІ місце.
 • Ковальчук В. Інтернет-журналістика як відповідь на вимоги сучасних споживачів інформації (м. Вінниця, 2014 р.) та ін.

ЩОРОКУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІНСТИТУТУ ПРОВОДЯТЬСЯ МАЙСТЕР-КЛАСИ, ПУБЛІЧНІ ЛЕКЦІЇ ВІДОМИХ ЖУРНАЛІСТІВ, ЗОКРЕМА У 2013-2016 н.р.:

Майстер-класи:
 • Торгоненко А.Ю., ст. лейтенант міліції ( екстремальна журналістика) (8 квітня 2015 року);
 • Іваненко Валерій, генеральний директор телеканалу «5-й канал» (12 лютого 2015);
 • Руслан Кухарчук, спікер «Новомедіа» (20 листопада 2014 року);
 • Богдан Красавцев, ведучий телеканалу RTF, випускника КиМУ ( 24 грудня 2014);
 • Ахтем Сеїтаблаєв, режисер, заслужений актор АР Крим (29 травня 2014 року);
 • Володимир Мжельський, шеф-редактор 5-го каналу (28 березня 2014 року);
 • Вадим Ревун, оператор телеканалу «ІНТЕР» (22 лютого 2013 року);
 • Вадим Кастеллі, український режисер (21 березня 2013 року);
 • Мімі Чакарова, американська журналістка (15 квітня 2013 року);
 • Вернер Д'Інка, видавець німецької газети «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» та представники Фонду Конрада Аденауера в Україні (23 квітня 2013 року);
 • Григорій Жигалов, тележурналіст, ведучий, репортер телеканалу «1+1» (4 жовтня 2013 року);
 • Джефф Віналл (Jeff Vinall), американський режисер та сценарист (9 жовтня 2013 року);
 • Девід Горсі (David Horsey), відомий американський журналіст, політичний карикатурист і колумніст, дворазовий лауреат Пулітцерівської премії (25 вересня 2012 р.);
 • Письменна Наталя – прес-секретар Міністерства сільського господарства України (11 жовтня 2016 р.);
 • Руслан Ткачук – військовий журналіст, спецкор журналу «Військо України» в зоні АТО (18 жовтня 2016);
 • Олександр Джусупов – телеведучий Нового каналу (29 вересня 2016 р.);
 • Ольга Погинайко – замісник директора незалежного видавництва «Смолоскип», директор книгарні «Смолоскип» (30 листопада 2016 р.).
Зустрічі із успішними випускниками та студентами-практиками КиМУ:
 • Сєдова Яна – репортер інтернет-видання «Апостроф»;
 • Аносова Аліна - журналіст інтернет-видання;
 • Довголап Ганна - керівник PR-відділу рекламного агентства;
 • Кузіна Ганна - менеджер PR-компанії.
Лекції:
 • В межах програми «Міжнародний лектор» 3-тижневий курс лекцій професора Синовець Олександри (Сілезький політехнічний університет, Польща) з питань соціології, культури, масової комунікації, реклами, найпопулярніших методів аналізу культури і т.д. (вересень 2013 р.).

Невід’ємною складовою навчального процесу є написання й публікація у ЗМІ матеріалів студентів:

 • Олександра Корецька, студентки 2 курсу Інституту журналістики, газета «Україна молода» (№118(5111) від 21.09.2016 року; інтерв’ю з Фредеріком Бегбедером, відомим французьким письменником «Фредерік Бегбедер: Влада телебачення помре»;
 • Наталія Горбач, студентка І курсу Інституту журналістики, виклала власні враження від зустрічі з популярним телеведучим Нового каналу, журналістом і блогером Олександром Джусуповим в Інтернет-виданні Kiev Elite Press.

Студенти, що навчаються за спеціалізацією «Тележурналістика», пишуть сценарії, знімають і монтують телесюжети на навчальній телестудії КиМУ, які виходять в ефірі більше 20 українських каналів.

Практична підготовка студентів спрямована на: удосконалення навичок роботи в ЗМІ, забезпечення взаємодії між їхніми підрозділами; на участь в організаційно-масових заходах редакції або компанії;на виступи в пресі або ефірі з власними матеріалами; на проведення власної дослідницької роботи щодо забезпечення діяльності певного виду ЗМІ з подальшим використанням результатів у бакалаврській або магістерській роботі.

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ МАЙБУТНІ ЖУРНАЛІСТИ НАБУВАЮТЬ У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, РЕКЛАМНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ АГЕНТСТВАХ, У ВІДДІЛАХ ІЗ ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ (PR), ЗОКРЕМА:
 • редакція телестудії КиМУ;
 • прес-центр КиМУ;
 • редакція телеканалу «Студія 1+1»;
 • редакція телеканалу «Інтер»;
 • редакція телеканалу «НТН»;
 • редакція телеканалу «2+2»;
 • редакція телеканалу «Культура»;
 • редакція газети «Голос України»;
 • редакція журналу «Журналіст України»;
 • редакція журналу «Телекритика»;
 • редакція газети «Сегодня»;
 • редакція газети «Україна молода»;
 • редакція газети «Порадниця»;
 • Агентство новин «Укрінформ»;
 • редакція ТРК «Київ»;
 • прес-служба телеканалу «Інтер»;
 • прес-служба МЗС України;
 • редакція газети «Наша армія», центральному друкованому органі МО України;
 • редакція Центральної телерадіостудії МО України (ЦТРС);
 • редакція журналу «Військо України»;
 • редакція газети «Іменем Закону», МВС України;
 • рекламне агентство «Dialla»;
 • Центр зв’язків з громадськістю Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві.

Спеціалізовані аудиторії: фотожурналістики; екстремальної журналістики; творча лабораторія журналіста-редактора.