Кафедра слов'янської філології та загального мовознавства

Кафедра слов’янської філології та загального мовознавства – це загальноуніверситетська кафедра, що здійснює практичну й теоретичну підготовку студентів в інститутах та на факультетах Університету за рівнями вищої освіти бакалавр і магістр.

Професорсько-викладацький склад кафедри – висококваліфіковані науковці й педагоги, серед них: професор Ющук І.П., к.філол.н., заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України, член Національної спілки письменників України, лауреат Всеукраїнських премій ім. Б. Грінченка та І. Огієнка, автор багатьох підручників з української мови та перекладів з південнослов’янських літератур; доценти Ребманн Д.В., автор навчальних посібників з латинської мови, знавець класичних мов; Кулієва Т.В., к.н.соц.к.; Козак В.А., к.ф.н.; Кузьмич О.А., к.пед.н.; Шинкаренко Л.І., к.пед.н.; Якубовський В.І. к.ф.н.; Дужик Н.С., к.ф.н. та ін.

Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:
 • вступ до мовознавства; загальне мовознавство; загальне редагування; коректура; історія української літератури; українська література; сучасна українська література; новітня українська література; когнітивне та дискурсивне мовознавство; латинська мова; латинська мова та медична термінологія; мовознавство в контексті культурології; практична стилістика; практичний курс української мови; сучасна українська мова; сучасна українська мова (за проф. спрям.); українська література; українська мова; українська мова (за проф. спрям.).

Науково-дослідна робота викладачів кафедри спрямована на дослідження теми: "Актуальні проблеми теоретичної та прикладної граматики української та літературної мови кінця XX - початку XXI століття", робота ведеться над розділом "Етапи формування української мови" (науковий керівник теми – Ющук І.П., к.філол.н., професор).

Результати наукової роботи знаходять своє відображення у фахових виданнях, в участі у наукових конференціях міжнародного й загальнонаціонального рівнів:
 • Міжнародна науково-практична конференція «Теоретична і дидактична філологія: Надбання, проблеми, перспективи розвитку». Розвиток мислення дітей на уроках української мови; Переяслав-Хмельницький, 17–18 травня 2012 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-практичні аспекти сучасних лінгвістичних та лінгводидактичних парадигм». Формування орфографічної грамотності учнів; Рівненський державний гуманітарний університет, 18–19 жовтня 2012 р.
 • IX Всеукраїнська науково-практична конференція «Україна – країни сходу в XXI столітті: діалог мов, культур, педагогічних систем». Консолідуюча роль єдиної державної мови; Київ, Київська гімназія східних мов № 1 – Асоційована школа ЮНЕСКО, 15 жовтня 2012 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-практичні аспекти сучасних лінгвістичних та лінгводидактичних парадигм». Формування орфографічної грамотності учнів; Рівне, Рівненський державний гуманітарний університет, 18–19 жовтня 2012 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Українське національне виховання: реалії, тенденції, перспективи»; Київ, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 26 квітня 2013 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Мова. Суспільство. Журналістика.»; Київ, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 12 квітня 2013 р.
 • ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу «Україна в євроінтеграційних процесах»; Київ, КиМУ, 16–17 лютого 2013 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми викладання української мови в навчальних закладах»; Київ, КиМУ, 5 жовтня 2013 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Велесова книга» – елемент культури українського народу»; Київ, КиМУ, 30 листопада 2013 р.
 • Десята Всеукраїнська науково-практична конференція: «Україна – країни Сходу в XXI столітті в діалозі мов, культур, педагогічних систем: ціннісні виміри особистості». Київ, Гімназія східних мов №1, 12 травня 2014 р.
 • Всеукраїнська наукова літературно-краєзнавча конференція: «Тарас Шевченко у духовному бутті України». м. Обухів, Обухівський районний центр культури і дозвілля, 22 травня 2014 р.
 • Круглий стіл «Мовна політика як складова протидії інформаційним загрозам та пріоритетний напрям забезпечення інформаційної безпеки: сучасний стан та виклики». Київ, Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі, 10 листопада 2014 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі». Київ, Національний педагогічний університет ім. Драгоманова, 11 листопада 2014 р.
 • Круглий стіл «Морально-етичні засади патріотичного виховання в умовах антиукраїнської інформаційної війни». М. Київ. Прес –центр УНІА «УКРІНФОРМ». 10 лютого 2015 р.
 • Науково-практична конференція «Мова – оберіг народу». Київська інженерна гімназія. 17 лютого 2015 р.
 • Міжнародна науково–практична конференція до 202-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка «Всесвіт Тараса Шевченка». – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 10 березня 2016 р.;
 • ХX Міжнародна науково–практична конференція професорсько–викладацького складу «Україна в євроінтеграційних процесах». – К.: КиМУ, 14 березня 2015 р.;
 • ХXI Міжнародна науково–практична конференція професорсько–викладацького складу «Україна в євроінтеграційних процесах». – К.: КиМУ, 16 березня 2016 р.;
 • II Міжнародна науково практична конференція « Формування державотворчих якостей, національної гідності і гордості на козацько-лицарських традиціях українського народу в контексті стратегії національно-патріотичного виховання дітей і молоді». – К.: ВМУ розвитку людини «Україна», 16 грудня 2016 року.
Основні публікації викладачів кафедри:
 • Ющук І.П.
 • Українська мова в XXI столітті: проблеми стану і статусу // Дивослово. – 2010. – № 8. – С. 2–5.
 • Розвиток мислення учнів на уроках рідної мови // Методичний журнал «Дивослово». – К.: – 2010. – № 9 (63). – 5,6 друк. арк.
 • Формування сучасної української літературної мови // Методичний журнал «Дивослово». – 2011. – № 2. – С. 32–37.
 • Практикум з правопису і граматики української мови: посібник. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 560 с.
 • Українська мова: 52 уроки грамотності. 2232 тести: довідник для учнів 5–11 класів та абітурієнтів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012.
 • Українська мова в школі: методичні поради для вчителя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 340 с.
 • Теоретико-практичні аспекти сучасних лінгвістичних та лінгводидактичних парадигм: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Формування орфографічної грамотності учнів»]. – Рівне-Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – С. 25–27.
 • Розмовні обов’язки // Слово Просвіти. – 2013. – №39. – с. 6–7.
 • Рідна мова й інтелект / Дивослово. 2013. – № 10. – с. 8–12.
 • Особистість – витвір суб’єктивної активності. Передмова. – В кн.: Боришевський Мирослав. Етюди психолога. Спогади. Суми. : Видавництво СумДПУ, 2014. – с. 5–11.
 • Передмова. – В кн.: Василашко Василь. Заговори, щоб я тебе побачив. К.: Веселка, 2014. – с. 3–9.
 • «Прорветься слово, як вода». Слово Просвіти, 2014. – №9. – с. 6–7.
 • «І вражою злою кров’ю». Слово Просвіти, 2014. – №18. – с. 12–13.
 • Українська мова: навчальний посібник, 10-11 класи Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014 – 408 с.
 • Феномен Шевченка і «Просвіта», Слово Просвіти, 2014. – № 42. – с. 6 – 7.
 • Україна. Слово Просвіти, 2014. – № 43. – с. 6.
 • Дніпро, Дністер, Дунай. Слово Просвіти, 2014. – № 44. – с. 8-9.
 • Похвала звертанню. Дивослово. – 2015. – № 1. – с. 27 – 31.
 • Бібліотечка «Дивослова» Підготовка до ЗНО з української мови. Дивослово. – 2015. – № 3. – 71 с.
 • Хвиля-2014. Літературно-художній альманах. Відповідальний редактор Ющук І.П. К.: КиМУ, 2015 – 218 с.
 • «Лицар козацької педагогіки». Слово Просвіти. – 2015. – № 29. – с. 25 – 28.
 • «Розмова про мову». Літературна Україна– 2015. – № 28,29,30.
 • «Народ без власної мови – не народ». Слово Просвіти. – 2015. – № 34. – с. 24 – 27.
 • «Українська мова в школі». Освіта– 2015. – № 30 –35. – с. 25 – 27.
 • «Грамотність без репетитора». Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2015 – 120с.
 • «Діти – мова – нація». Слово Просвіти. – 2016. – № 9. – с. 5.
 • Тарас Шевченко: «Свою Україну любить». Слово Просвіти. – 2016. – № 20. – с. 1.
 • «Українська мова півтори тисяч років тому». Слово Просвіти. – 2016. – № 44. – с. 7.
 • «Українська мова: навчальний посібник, 7 клас». Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2015 – 296с.
 • «Українська мова: навчальний посібник, 8 клас». Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2016 – 248с.
 • Кузьмич О.А.
 • Сучасна українська мова і практична стилістика «Лексикологія і Фразеологія. Лексикографія. Стилістичне використання лексичних і фразеологічних засобів мови»: курс лекцій. К.: КиМУ, 2014. – 102 с.
 • Сучасна українська мова і практична стилістика. Морфологія. Курс лекцій. Частина 1. К.: КиМУ, 2015. – 110 с.
 • Сучасна українська мова і практична стилістика. Морфологія. Курс лекцій. Частина 2. К.: КиМУ, 2016. – 120 с.
На кафедрі працює науковий гурток:
 • Літературна студія «Хвиля» (керівник – проф. І.П. Ющук), на засіданнях якої обговорюються творчі питання: особливості художньої творчості, літературні мініатюри; діалог як елемент художнього твору; особистий досвід як художній матеріал, спогади з дитинства.
  Видано сім випусків альманаху «Хвиля», у яких вміщено найкращі твори літстудійців (34 автори). Альманахи дістали високу оцінку в Національній спілці письменників України й у пресі. Надрукований восьмий випуск альманаху.