Кафедра публічно-правових дисциплін

Кафедра забезпечує підготовку фахівців у галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право за рівнями вищої освіти бакалавр, магістр.

При кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 081 – Право (адміністративне право і процес, фінансове право; інформаційне право); докторантура зі спеціальності 081 – Право (адміністративне право і процес, фінансове право; інформаційне право).

Функціонування кафедри забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, зокрема: професори та доценти: д.ю.н., професор Суббот А.І.; к.ю.н. Сидорчук Л.А., к.ю.н Подкопаєв С.В., к.ю.н. Ісмаілова Л.Б.; к.ю.н. Криворучко Л.С.; к.ю.н. Корнієнко Є.В.; к.ю.н. Антонов С.В.

КАФЕДРА ЗАБЕЗПЕЧУЄ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА ТАКИМИ ПРОФЕСІЙНИМИ І ПРАКТИЧНИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ:
  Бакалавр
 • конституційне право України; муніципальне право; правові засади адміністративної діяльності; адміністративна відповідальність; адміністративний процес; адміністративне право; організація правової роботи; правові основи адміністративної діяльності; фінансове право; антимонопольне право; фінансово-процесуальне право; управління медичною діяльністю; аграрне право; банківське право; біржове право; виконавче провадження; інвестиційне право; митне право України; нотаріат України; правове регулювання інвестиційної діяльності; страхове право; кримінологія; криміналістика; практикум із криміналстики.
  Магістр
 • актуальні проблеми податкового права; актуальні проблеми фінансового права; актуальні проблеми кримінального права; актуальні проблеми адміністративного права; актуальні проблеми адміністративного судочинства; актуальні питання інформаційного права.
Діяльність викладачів кафедри спрямовується на:
 • організацію й високоякісне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • постійне підвищення професійного рівня;
 • формування кафедральної наукової школи й виконання науково-дослідницької роботи;
 • формування у студентів патріотизму, правової культури загальнолюдських моральних цінностей.
НАУКОВА РОБОТА

Пріоритетним напрямом діяльності кафедри є науково-дослідна робота. Колектив кафедри бере участь у виконанні науково-дослідної теми Юридичного інституту: «Реформування правової системи України в умовах національних та міжнародних тенденцій, розбудови правової та соціальної держави» (науковий керівник – Панфілова Ю.М. – кандидат юридичних наук, доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0114U003583).

Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у міжнародних наукових конференціях і семінарах:
 • Міжнародна науково-практична конференція «Науково-практичні аспекти оптимізації управлінської діяльності органів державної влади. Розбудова системи місцевого самоврядування україни в умовах здійснення політичної реформи» / 12 – 13 квітня 2013 року / Кіровоград.
 • X Всероссийская научно-теоретическая конференция «Правовая система России» / 25 – 27 апреля 2013 года / РФ, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России.
 • Конференція «Вдосконалення юридичної освіти в Україні: засадничі підходи» / 25-26 квітня 2013 року / м. Харків, Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого».
 • ХІХ міжнародна науково-практична конференція профессорсько-викладацького складу «Україна в євро інтеграційних процесах» / 15-16 лютого 2014 року / м. Київ, Київський міжнародний університет.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів» / 31 жовтня 2014 року / м. Київ.
 • Круглий стіл «Захист прав людини» / 12 грудня 2014 року / м. Київ, Київський міжнародний університет.
 • Круглий стіл «Судова реформа в Україні» / 25 березня 2015 року / м. Київ, Київський міжнародний університет.
 • XX Міжнародна конференція молодих вчених «Європейський вибір України: сучасні виклики та реалії» / 28 квітня 2015 року / м. Київ, Київський міжнародний університет.
 • Круглий стіл «Права людини: актуальні питання здійснення та захисту» / 10 грудня 2015 року/ м. Київ, Київський міжнародний університет.
 • Круглий стіл «Знавці кримінального права» / 8 грудня 2015 року/ м. Київ, Київський міжнародний університет.
 • Круглий стіл «Проблемні питання речового, зобов’язального і сімейного права» /11 грудня 2015 року / м. Київ, Київський міжнародний університет.
 • Інтелектуальна гра «Феміда і Кліо» /11 грудня 2015 року / м. Київ, Київський міжнародний університет.
 • Hауково – практична конференція “україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика” /10 березня 2016 року / м. Київ, Київський міжнародний університет.
 • Засідання секції права ХХІ Міжнародної науково – практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів на тему “Європейський шлях розвитку україни як запорука формування ціннісних орієнтирів української молоді” /12 квітня 2016 року / м. Київ, Київський міжнародний університет.
У 2014–2016 рр. професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано монографії, підручники й видано статті:
 • Суббот А.І. Шляхи покращення правового забезпечення протидії корупції в правоохоронних органах / А.І. Суббот, В.М. Костенко // Бюлетень міністерства юстиції України. 2014. № 1 (147). С. 115-120.
 • Корнієнко Є.В. Кримінальне законодавство США щодо зараження ВІЛ. Європейські перспективи: Науково-практичний журнал. – 2014. – № 3. – С. 162–166.
 • Суббот А.І. Розвиток та сучасність поняття банкрутства / А.І. Суббот, А.А. Суббот // Бюлетень міністерства юстиції України. 2014. № 5 (151). С. 102-109.
 • Суббот А.І. Особливості правового регулювання контролю трансфертного ціноутворення у відносинах великих платників податків. // Віче. 2014. № 6 (362). – С. 2-7.
 • Корнієнко Є.В. Конфіскація майна за кримінальним законодавством України: правова природа, види, проблеми законотворення. / Наше право. – 2014. – № 8. – С. 127–132.
 • Суббот А.І. Застосування в Україні передових світових стандартів організації ефективної діяльності правоохоронних органів. // Віче. 2014. № 10 (366). – С. 5-11.
 • Корнієнко Є.В. Покарання за зараження ВІЛ або іншою невиліковною інфекційною хворобою. Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. – 2014. – Випуск 72. – С. 455–461.
 • Суббот А.І. Забезпечення безпеки працівників правоохоронних органів від корупційних посягань. // Віче. 2014. № 12 (368). – С. 27-31.
 • Корнієнко Є.В. Особливості кримінальної відповідальності за зараження соціальними хворобами. / Наше право. – 2014. – № 9. – С. 66–71.
 • Суббот А.І. Адміністративно-правові засоби забезпечення особистої безпеки працівників правоохоронних органів / А.І. Суббот, В.Т. Білоус // Наука і правоохорона. 2014. № 2. – С. 5-11.
 • Корнієнко Є.В. Ознаки суб’єкта злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209?1 КК України. Проблеми державного будівництва в Україні: тези доповідей XІX міжнар. наук.-практ. конф. "Україна в євроінтеграційних процесах" (Київ, 15–16 лютого 2014 р.). – К.: КиМУ, 2014. – Випуск № 22. – С. 104–105.
 • Суббот А.І. Негативні явища, що впливають на безпечну діяльність працівників правоохоронних органів // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2014. № 8 (154). – С. 111-117.
 • Москалюк Ю.Д. Исторические аспекты становления домашнего ареста как меры пресечения в уголовном производстве Украины // Legal si viata. – Республика Молдова, 2014. – № 3. – С. 158–161.
 • Суббот А.І. Фінансування правоохоронних органів як засіб адміністративно-правового забезпечення особистої безпеки їх працівників // Бюлетень міністерства юстиції України. 2014. № 7 (153). – С. 100-106.
 • Москалюк Ю.Д. Підстави і процесуальний порядок застосування домашнього арешту як запобіжного заходу в Україні // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – Херсон, 2014. – Випуск 5. – Том 3. – С. 178–181.
 • Суббот А.І. Участь громадськості у запобіганні та протидії корупції // Вісник Національної академії прокуратури України. – № 4 (37). – 2014. – С. 56-62.
 • Москалюк Ю.Д. Порядок прийняття та оформлення рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під ватрою // Порівняльне аналітичне право. – Ужгород, 2014. – №6. – С. 328–331.
 • Суббот А.І. Особливості правового регулювання адміністративно-правового статусу державної посадової особи / А.І. Суббот, Ю.В. Дем’янчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – № 4. – С. 138-142.
 • Москалюк Ю.Д. Процесуальний контроль і нагляд за законністю та обґрунтованістю обрання запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту та тримання під вартою // Вісник Запорізького національного університету. Серія «Юридичні науки». – Запоріжжя, 2014. – № 4 (ІІ). – С. 298–303.
 • Суббот А.І. Інформаційна безпека діяльності працівників правоохоронних органів // Віче. – 2014. – № 14. – С. 6-34.
 • Корнієнко Є.В. Спеціальна конфіскація за кримінальним законодавством України / Наше право. – 2015. – № 1. – С. 68–74.
 • Корнієнко Є.В. Деякі питання удосконалення законодавства про кримінальну відповідальність та покарання неповнолітніх / Молодий вчений: Науковий журнал. – 2015. – № 2. – С. 262–269.
 • Суббот А.І. Інформаційна безпека суспільства // Віче. – 2015. – № 8. – С. 29-31.
 • Татарникова К.Г. Отдельные предложения по решению ряда научных и практических проблем, связанных с кодификацией информационного законодательства Украины // Юридична наука. – 2015. - № 2. – С. 28-33.
 • Татарникова К.Г. Концепт комплексної кодифікації законодавства України про інформацію // Наше право. – 2015. - № 1. – С. 16-20.
 • Татарникова К.Г. Пропозиції та рекомендації щодо частин структури проекту кодексу України про інформацію // Наше право. – 2015. - № 2. – С. 65-69.
 • Суббот А.І. Адміністративне-правове регулювання безпеки в діяльності цивільної авіації // Фінансове право. - 2015. -№ 4. – С. 61-64.
 • Татарникова К.Г. Проблеми реалізації права інтелектуальної власності на інформаційні ресурси в Україні // Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: 36 наук. пр. – К.: НАУ, 2015. - № 1(34). – С. 97-103.
 • Татарникова К.Г. Інтелектуальний капітал як об’єкт правового захисту в Україні // Науково-практичний журнал «Європейські перспективи». – 2015. - № 2. – С. 36-41.
 • Суббот А.І. Практика та організація роботи щодо виявлення та документування корупційних діянь правоохоронними органами / А.І. Суббот, В.А. Липа // Публічне урядування. 2016. -№ 1.- С. 218-231.
 • Суббот А.І. Інституційне-функціональний зміст механізму забезпечення режиму законності та правопорядку посадових осіб з урахуванням зарубіжного досвіду. / А.І. Суббот, Ю.В. Дем’янчук // Альманах международного права. 2016. -№ 13.-С. 4-13.

Для реалізації творчих здібностей студентів на кафедрі організована робота студентського наукового товариства, проводяться студентські олімпіади в межах теми «Актуальні питання публічного права в Україні». Під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри студенти працюють над науковими роботами, присвяченими проблемам держави і права.

В межах програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті» проведено практичне заняття – судове засідання «Суд над Інтернетом. Internet: глобальне добро або зло?» з учнями Ліцею КиМУ (10 грудня 2015р.) та зі студентами І курсу Коледжу КиМУ спеціальності право (15 грудня 2016 р.), в межах якого учні мали змогу на собі відчути специфіку роботи судді, прокурора, адвоката та інших учасників судового процесу.