Кафедра міжнародного туризму

Кафедра міжнародного туризму як окремий структурний підрозділ Інституту міжнародних відносин створена в 2002 році.

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальністю «Туризм».

Крім того, підготовка фахівців із вказаної спеціальності здійснюється і на основі спільних освітніх програм Київського міжнародного університету та вищих навчальних закладів Європи. Київський міжнародний університет плідно співпрацює в цьому напрямі з Інститутом Професій Бізнесу і Торгівлі (IPAC, Франція), Вищою Школою Менеджменту Інформаційних систем (ISMA, Латвія), Вищою Школою Туризму та Готельної справи (ВШТіГ, Польща), «Туризм» (сп.: міжнародний туризм) з Верхньосілезькою Вищою Школою Торгівлі ім. Войцеха Корфантего (GWSH, Польща).

Науково-педагогічний склад кафедри – це високопрофесійні фахівці, доктори, кандидати наук, доценти і професори, економісти, географи, історики, аналітики-практики, аспіранти, серед яких: Вяткіна Т.Г., Маленко О.Б., Вяткін П.С., Глівінська Ю.В.,
Деркач С.С., Кузьменко А.С., Щеховська Л.М.
та інші.

Освітня діяльність

Навчальний план підготовки бакалаврів містить дисципліни, які відображають профіль навчального закладу, спеціалізацій («Економіка міжнародного туризму»; «Позиціонування та брендинг в туризмі»; «Бізнес-технології в туристичній діяльності») та тренінгової програми «Підприємницький Startup».

Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін для спеціальності «Туризм»:

  Бакалавр
 • географія туризму; економічна, фізична, політична географія та історія світу; картографія; основи міжнародного туризму; країнознавство (Азія, Африка, Європа, Північна та Південна Америка, Австралія); туристичні подорожі, екскурсійна та анімаційна діяльність; галузі туризму: спортивний, зелений, медичний, діловий, виставковий; управління регіональним розвитком туризму; туристичні ресурси України; соціально-культурний туристичний сервіс; демографія; реклама та PR в туризмі; рекреаційні комплекси світу; основи екології; іноземна мова (англійська); друга іноземна мова; практика перекладу; математика, статистика, інформаційні системи й технології; маркетинг; менеджмент; бухоблік; економіка підприємства; економічна теорія; право; основи наукових досліджень.
  Магістр
 • управління проектами, регіональним розвитком, виставково-ярмарковою діяльністю у туризмі; інновації у готельно-ресторанному бізнесі; стратегічний менеджмент і маркетинг;філософія та туризмологія; безпека у туризмі; економіка; психологія в туризмі; програмний туроперайтинг; міжнародне право.

У процесі навчання студенти опановують нормативні дисципліни економічного, маркетингового, країнознавчого, географічного, галузевого туристичного спрямування. Водночас студентам надається можливість вільно обрати дисципліни, які дозволяють набути знання з другої іноземної мови, інформаційних технологій, економіки та управління в сфері міжнародного туризму.

Робочими мовами при викладанні всіх навчальних дисциплін на кафедрі є українська та англійська. Заняття студентів проводяться в спеціалізованих аудиторіях з використанням сучасних інтерактивних методів навчання: майстер-класи, проблемні лекції, семінари-дискусії, заняття-дослідження, кейс-методи, робота в малих групах, активно використовуються ділові ігри.

Характерною особливістю при підготовці фахівців в галузі туризму є інтелектуальний розвиток особистості, що забезпечується завдяки участі студентів в проекті «Університетська освіта».

Наукова робота:

Діяльність фахівців з туризму спрямована на комплексне дослідження відповідної країни або групи країн (регіону світу): їхньої природи, населення, історії та етнографії, економіки й політики, науки й культури, релігії, мови й літератури, традицій і моральних цінностей. Зокрема, здійснюються розробки науково обґрунтованих рекомендацій з відповідних питань діяльності державних органів, що беруть участь у проведенні зовнішньої політики, різноманітних наукових, освітніх, інформаційних, туристичних і культурних обмінів, у реалізації торгівельно-економічного співробітництва та ін.

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється в межах комплексної наукової теми Інституту міжнародних відносин КиМУ «Євроінтеграційні процеси як складові глобалізованого світу» (науковий керівник теми – Тіменко І.В., к.філол.н., професор). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0108U008609).

Основні напрями наукових досліджень кафедри:

 • економіка підприємства, менеджмент, стратегічний менеджмент, маркетинг в туризмі, економічна діагностика туристичних підприємств, конкурентоспроможність підприємства, менеджмент туристичного бізнесу, технологія та організація міжнародної економічної діяльності;
 • культурологічні процеси, що відбуваються в сфері туристичної індустрії як в Україні, так і в міжнародній діяльності;
 • глобалізаційні процеси, міжнародні комунікації в соціальній сфері, міжнародна політика туристичної сфери.

Викладачі кафедри регулярно публікують статті у фахових виданнях, беруть участь у науково-практичних конференціях міжнародного й всеукраїнського рівнів. З 2011 року кафедра країнознавства та міжнародного туризму випускає науковий збірник «Країнознавство».

Активно залучаються до наукової роботи й студенти, які, зокрема, беруть участь у щорічних наукових конференціях;

 • круглий стіл «Актуальні проблеми країн Західної та Південної Європи»;
 • круглий стіл «Україна в умовах сучасних тенденцій та перспектив розвитку міжнародного туризму»;
 • круглий стіл «Сучасні міжнародні конфлікти: причини, сутність та шляхи врегулювання»;
 • ХVIIІ Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Європейський шлях розвитку України: плани і реалії»;
 • круглий стіл «Дослідження географічних особливостей національної символіки країн ЄС»;
 • круглий стіл «Аналіз діяльності туристичних підприємств України за 2016 рік»;
 • XIX Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Європейський шлях розвитку України: плани і реалії»;
 • ХХІ Міжнародна науково-практична конференція «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», м. Київ, КиМУ, 16 березня 2016р.;
 • ХХI Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Європейський шлях розвитку України як запорука формування ціннісних орієнтирів української молоді, м. Київ, КиМУ, 20 квітня 2016 р.

Кращі студентські доповіді рекомендуються до друку в наукових часописах.
На кафедрі традиційно проводиться щорічний конкурс на краще знання політичної карти світу. Серед абітурієнтів регулярно проводяться олімпіади, конкурси, інтелектуальні ігри для виявлення талановитої молоді. Переможці олімпіад зараховуються до Університету на пільгових умовах.

Щорічно кілька студентів старших курсів спеціальності «Країнознавство» виборюють гранти міжнародних програм і відвідують зарубіжні країни – 5 студентів перебували в Німеччині, Швеції, Південній Кореї, Фінляндії і Франції. Зокрема, студентка магістратури Інституту міжнародних відносин КиМУ (спеціальність «Країнознавство») Вікторія Лупан виборола грант Шведського інституту на навчання у Вищій народній школі (Sodra Vatterbygdens folkhogskola) в м. Йончепінг (Швеція).

В межах програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті» кафедра забезпечує участь старшокласників в інтелекутальній грі «Захоплююче країнознавство»:

 • 20 травня та 27 травня 2016 року були проведені ігри за участю учнів СЗШ № 137, СШ № 200, Гімназії ім. Тараса Шевченка № 109, СШ № 197 та СШ № 297.
 • 15 листопада та 29 листопада 2016 року були проведені ігри за участю учнів гімназій східних мов №1 та СЗШ № 197.

Кафедра підтримує творчі наукові зв’язки з Інститутом географії НАН України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Варшавським і Щецинським університетами (Польща) та іншими науково-дослідними установами й навчальними закладами. Викладачі кафедри брали участь у виконанні об’єднаного європейського проекту за програмою Темпуc-Тасіс CD_JEP-24244-2003 «EU Standards in Teaching International Tourism Economics». Учасники проекту: з боку Європейського Союзу – Політехнічний університет Барселони (Іспанія), Технологічний інститут Західної Македонії (Греція); з українського боку – Житомирський державний технологічний університет, Тернопільський національний економічний університет, Київський міжнародний університет.

Викладачі кафедри беруть участь в Ярмарках професій, які організовуються державними службами зайнятості з метою розкриття особливостей спеціальностей країнознавства та міжнародного туризму.

Практична підготовка

Значна увага на кафедрі приділяється практичній спрямованості освіти. Базовими закладами для проведення практики студентів є Верховна Рада України, Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва іноземних держав в Україні, Представництво ООН в Україні, Центр електронної інформації ООН, туристичні фірми ТОВ «СОНАТА», «САМ», «Анекс-тур», ТОВ «СОЛЕЙ», ТОВ «ВІНТАЖ – КРЕАТИВНІ ТУРИ», ТОВ «ІЛАНА-ТУР», туристична компанія «МЕРКУРІЙ–ІНТУР» та ін. Серед викладачів кафедри є фахівці-практики, які доносять до студентів власний досвід практичної діяльності. За бажанням студентів організовано проходження практики за кордоном (Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина), навчально-ознайомчі візити до європейських міжнародних структур (керівні органи ЄС, Ради Європи).

Культурно-виховна робота

При підготовці фахівців особлива увага приділяється культурному та духовному формуванню особистості студента. Студенти активно подорожують визначними місцями України та зарубіжжя, беруть участь у розробленні маршрутів подорожей.

На кафедрі активно функціонує географічний гурток «АЗИМУТ» (28 вересня 2016 року).

Вирішувати проблеми студентів, враховувати їхню думку, формувати та реалізовувати цікаві плани допомагає Студентський парламент КиМУ.

Продемонструвати свої таланти студенти можуть, беручи участь в різноманітних конкурсах, фестивалях, шоу-програмах, дебютах, театральних студіях університету.