Кафедра будівництва та архітектури

Обухов Андрій Вікторович

Завідувач кафедри, к.т.н., професор

Кафедра будівництва та архітектури створена у 2008 році та здійснює підготовку фахівців рівня вищої освіти бакалавр зі спеціальностей 191 Архітектура та містобудування (архітектура будівель і споруд (урбаністика); містобудування (урбаністика та облаштування навколишнього середовища); реставрація пам’яток архітектури; дизайн архітектурного середовища; ландшафтний дизайн (зелені технології); дизайн інтер’єру), 192 Будівництво та цивільна інженерія (промислове і цивільне будівництво; технологія, організація та економіка будівельного виробництва; комп’ютерне проектування та управління інформаційними технологіями в будівництві; цивільна інженерія (водопостачання та водовідведення; теплогазопостачання та вентиляція)).

Науково-педагогічні працівники кафедри – це висококваліфіковані фахівці, 80% яких – доктори та кандидати наук, серед них: д.т.н. - Омельяненко М.В., к.т.н. - Дьомічєв К.Е., к.т.н. - Могілевська О.Ю., проф. Вірченко С.П., к.т.н.- Обухов А.В., к.т.н.- Штанько А.П., викладач Коллє Г.Г.

Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:
  Будівництво та цивільна інженерія
 • основи системного аналізу; технологія будівельного виробництва; організація та економіка будівництва; планування міст і транспорт; основи і фундаменти; залізобетонні, металеві та кам'яні конструкції; електротехніка в будівництві; конструкції з деревини та пластмас; управління будівництвом; експлуатація будівель і споруд; основи і фундаменти; вища математика, фізика, хімія; теоретична механіка; інформатика; технічна механіка рідини і газу; опір матеріалів; будівельна механіка; будівельне матеріалознавство; інженерна графіка; метрологія і стандартизація; інженерна геологія і основи механіки ґрунтів, охорона праці; будівельна техніка; водопостачання і водовідведення; Геодезична практика; технологічна практика будівництва; планування міст і транспорт; основи екології та безпека життєдіяльності.
  Архітектура та містобудування
 • рисунок, живопис, скульптура; матеріалознавство; конструкції будівель і споруд; архітектурні конструкції; металеві, залізобетонні конструкції та основи і фундаменти; інженерне обладнання будівель і території та транспорт; технологія будівництва; економіка архітектури та будівництва і кваліметрія; історія архітектури і містобудування; теорія архітектури і архітектурного проектування; композиція і архітектурна композиція; комп'ютерне проектування; основи менеджменту та маркетингу; спеціалізації у напрямку "Традиційна та сучасна українська архітектура"; обмірювально-геодезична практика.

Практична підготовка: геодезична практика; (ІІ курс) – навчальна (технологічна) практика; (ІІІ та ІV курс) виробнича практика.

Наукова робота:

Пріоритетним напрямом діяльності кафедри є науково-дослідна робота. Колектив кафедри бере участь у виконанні науково-дослідної теми «Модель сімейного гуртожитку:аналіз сучасних тенденцій» (зареєстрована в УкрІНТЕІ, реєстраційний №0116U005371). Керівник теми – к.т.н. Обухов А.В.

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ПРИЙМАЮТЬ АКТИВНУ УЧАСТЬ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ НАСТУПНИХ НАПРЯМКІВ:

 • розробка та оцінка будівельно-технічних властивостей нових будівельних сумішей;
 • підготовка матеріалів та розробка Державних будівельних нормативів;
 • принципи застосування новітніх будівельних матеріалів в опоряджувальних роботах;
 • застосування комп'ютерних технологій в будівництві;
 • сучасна теорія автоматичного управління, цифрові та оптимальні системи;
 • ландшафтний дизайн;
 • проблематика армованого залізобетону;
 • технічне обстеження та нагляд за безпечною експлуатацією будівель;
 • проектування і розрахунок будівельних конструкцій;
 • реконструкція будівель і споруд;
 • підсилення будівельних конструкцій та основ фундаментів;
 • вивчення коливань та захисту від зовнішніх збуджень будівельних конструкцій;
 • методологія наукового пізнання.

Результати наукових досліджень викладачів знаходять своє відображення в наукових публікаціях, статтях, монографіях, методичних рекомендаціях.

На кафедрі працює науково-дослідний гурток – Студія будівельного мистецтва та архітектурної науки за професійним спрямуванням.

Викладачі та студенти кафедри є активними учасниками круглих столів, науково-практичних конференцій:

 • "Актуальні проблеми застосування комп'ютерної техніки для розрахунків та проектування будівельних конструкцій";
 • "Застосування сучасних оздоблювальних матеріалів";
 • "Використання новітніх будівельних технологій у процесі зведення будівель";
 • "Проблеми реконструкції панельного житла в межах міста Києва";
 • "Видатні будівельні споруди України".

Навчання студентів на кафедрі здійснюється за кредитно-молудьною системою. Усі дисципліни, які викладаються на кафедрі, забезпечені якісною навчально-методичною документацією власної розробки, що значно допомагає студентам в оволодінні знаннями на сучасному науково-технічному рівні. Зокрема, на кафедрі підготовлені науково-методичні розробки, які дозволяють студентам якісно підготувати, виконати та захистити Індивідуальні науково-дослідні завдання і курсові проекти та роботи, що передбачені навчальними планами підготовки.

Для належної підготовки фахівців у галузі будівництва кафедра має відповідну матеріально-технічну базу: сучасні лабораторії фізики і хімії, кабінет геодезії, кабінет інженерної графіки, кабінет опору матеріалів, теоретичної та будівельної механіки, кабінет будівельних матеріалів та ін.

Робочими мовами, як у всьому університеті є – українська, російська та англійська.

СТУДЕНТИ ПРОХОДЯТЬ ПРАКТИЧНУ ПІДГОТОВКУ

на спеціалізованих підприємствах, в вітчизняних компаніях і фірмах різних форм власності, які застосовують новітні технології в проектуванні, будівництві та експлуатації будівель і споруд, проектних організаціях.

Безперечною перевагою практичної підготовки для студентів кафедри в сучасних економічних умовах є те, що Київський міжнародний університет активно будується і студенти можуть взяти безпосередню участь у створенні матеріально-технічної бази Київського міжнародного університету, зокрема у проектуванні, і будівництві розрахунках реальних будівельних конструкцій