Департамент ліцензування та акредитації

Дьомічев Костянтин Едуардович

Дьомічев Костянтин Едуардович

Керівник департаменту, к.т.н., доцент.

Діяльність департаменту ліцензування та акредитації Київського міжнародного університету спрямована на здійснення комплексу заходів щодо підготовки, організації та проведення ліцензування й акредитації освітніх програм спеціальностей, з яких в університеті здійснюється підготовка фахівців, а також узагальнення досвіду ВНЗ України з відкриття нових (перспективних) спеціальностей в університеті, проведення підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників.


Основні напрями діяльності:

 • надання інформаційно-консультативної та практичної допомоги структурним підрозділам університету у підготовці документів щодо відкриття та ліцензування нових напрямів підготовки (спеціальностей);
 • здійснення комплексу підготовчих заходів щодо організації та проведення самоаналізу акредитації, напрямів підготовки (спеціальностей), з яких здійснюється підготовка фахівців;
 • забезпечення своєчасного оформлення ліцензій і сертифікатів, переоформлення у разі закінчення їх терміну дії;
 • контроль до дотриманням ліцензованих обсягів підготовки фахівців в університеті;
 • здійснення супроводу ліцензійних та акредитаційних справ напрямів підготовки (спеціальностей) університету у МОН України, Державній акредитаційній комісії;
 • вивчення змін у нормативно-правовій базі з питань ліцензування і акредитації, узагальнення отриманої інформації та інформування структурних підрозділів університету;
 • підготовка пропозицій щодо кандидатур експертів з ліцензування та акредитації з числа працівників університету на вимогу МОН України;
 • аналіз, узагальнення та статистична обробка інформації щодо відповідності стану забезпечення спеціальностей акредитаційним вимогам;
 • розробка та подання рекомендацій з підвищення якості підготовки фахівців відповідно до акредитаційних вимог;
 • організація та координація підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників університету;
 • забезпечення зберігання матеріалів з ліцензійної та акредитаційної експертизи напрямів підготовки (спеціальностей) університету.

Працівники

 • Заступник керівника - доцент Мягкова Ольга Валеріївна, к.н.держ.упр.
Контактна інформація
+380 44 507 07 30 - *199,*194
+380 44 594 03 04
26 06/2018
11:00
23 05/2018
16:00
Конкурс
23 04/2018
13:00
Зустріч
19 04/2018
11:40
Зустріч