Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія»

Спеціалізація "Технологія, організація та економіка будівельного виробництва"

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань з питань виробничо-технологічної, організаційно-управлінської та фінансово-економічної діяльності у будівельному виробництві:

• вивчення технологічних процесів та виробничо-технологічної документації у будівництві, вибір оптимального варіанту технологічних будівельних процесів, їх суміщення у просторі і часі, розробка технологічних карт та проектів виконання робіт;

• розробка проектів організації будівництва, використання оптимальних форм організації виробництва в будівництві (концентрації, спеціалізації, кооперування, комбінування);

• складання кошторисів у будівництві, аналіз фінансово-господарської діяльності будівельно-монтажних організацій; виявлення впливу форм організації на економічну ефективність будівельного виробництва;

• вибір раціонального варіанту виробничої структури в залежності від форми спеціалізації виробництва;

• керування проектами та виробничим персоналом будівельно-монтажної організації.

Дисципліни спеціалізації:

  • технологія будівельного виробництва (поглиблений курс);
  • зведення і монтаж будівель і споруд (поглиблений курс);
  • організація та економіка будівництва (поглиблений курс);
  • виробнича база будівництва;
  • управління будівництвом;
  • менеджмент.