Будівництво та цивільна інженерія

Факультет будівництва, архітектури та інформаційних технологій Київського міжнародного університету забезпечує підготовку фахівців з будівництва та цивільної інженерії за рівнем вищої освіти:

 • бакалавр.

Фахівець з будівництва та цивільної інженерії

Термін навчання:
 • бакалавр – 4 роки;
Форма навчання:
 • денна;
 • заочна (дистанційна).
ПРОФЕСІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Бакалавр

основи системного аналізу; технологія будівельного виробництва; організація та економіка будівництва; планування міст і транспорт; основи і фундаменти; залізобетонні, металеві та кам'яні конструкції; електротехніка в будівництві; конструкції з деревини та пластмас; управління будівництвом; експлуатація будівель і споруд; основи і фундаменти; вища математика, фізика, хімія; теоретична механіка; інформатика; технічна механіка рідини і газу; опір матеріалів; будівельна механіка; будівельне матеріалознавство; інженерна графіка; метрологія і стандартизація; інженерна геологія і основи механіки ґрунтів, охорона праці; будівельна техніка; водопостачання і водовідведення; Геодезична практика; технологічна практика будівництва; планування міст і транспорт; основи екології та безпека життєдіяльності.

Дисципліни за вибором студента складаються з блоків:
 • конструкторської підготовки;
 • виробничої підготовки;
 • підготовки «служби замовника».
Студенти факультету будівництва та архітектури проходять практичну підготовку в:
 • міністерствах і відомствах;
 • вітчизняних компаніях і фірмах різних форм власності, які застосовують найновітніші технології в проектуванні, будівництві і експлуатації будівель і споруд;
 • проектних організаціях;
 • інвестиційних компаніях;
 • консалтингових фірмах;
 • будівельних компаніях.

Практична підготовка складається з:

 • навчально-ознайомчої практики (І курс) - геодезична практика;
 • навчальної практики (ІІ курс) - технологічна практика;
 • виробничої практики (ІІІ курс).
Після повного курсу навчання фахівець з будівництва та цивільної інженерії підготовлений до діяльності, пов’язаної з:
 • Розробкою окремих планувальних рішень;
 • Використанням об’ємно-планувальних рішень для подальшого проектування;
 • Оцінкою геологічних особливостей будівельного майданчика;
 • Визначенням напружено-деформованого стану стержневих елементів споруди;
 • Розробкою будівельно-конструктивних рішень;
 • Гідравлічними розрахунками трубопроводів і навантажень на будівлі від тиску рідини або газу;
 • Вирішенням окремих питань водопостачання, водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції;
 • Розробкою економічної частини проекту;
 • Розробкою електро-технічної частини проекту;
 • Будівельними процесами та організацією будівельного виробництва;
 • Керівництвом будівельними процесами;
 • Опрацюванням технічної інформації;
 • Контролем якості робіт;
 • Організацією дотримання безпеки та гігієни праці;
 • Контролем за дотриманням вимог безпеки праці та санітарно-гігієнічних норм;
 • Проведенням аналізу нещасних випадків та аварій;
 • Забезпеченням необхідного рівня індивідуальної безпеки у разі виникнення типових небезпечних ситуацій;
 • Забезпеченням захисту у разі виникнення надзвичайної ситуації;
 • Організацією дій з метою попередження або зменшення рівня вірогідного пошкодження;

і може обіймати посади:

 • інженера з нагляду за будівництвом;
 • інженера з організації та нормування праці;
 • інженера з проектно-кошторисної роботи;
 • інженера з якості;
 • лаборанта;
 • інженера-лаборанта;
 • техніка-технолога;
 • техніка-гідротехніка тощо.
Фахівець з будівництва та цивільної інженерії підготовлений до роботи за такими видами:
 • у добувній промисловості (розроблення кам’яних кар’єрів);
 • в обробній промисловості (виробництво виробів із бетону й гіпсу; виробництво металевих конструкцій для будівництва);
 • у виробництві електроенергії, газу й води (збір, очищення і розподілення води – система вуличної розподільчої мережі в містах, селищах міського типу, сільській місцевості; розподілення питної води для населення та комунально-побутових потреб підприємств, організацій, установ);
 • у будівництві (знесення будівель, звільнення будівельних ділянок; виконання земляних робіт; загальне будівництво споруд (нові роботи, роботи із заміни, реконструкції та відновлення); будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів; будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв’язку й енергозабезпечення; будівництво трубопроводів і прокладання ліній енергозабезпечення і зв’язку місцевого призначення; додаткові роботи; будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості; будівництво решти споруд та інженерні роботи, не віднесені до інших угруповань (водозабори, очисні споруди, водоскиди, насосні станції); монтаж і встановлення збірних конструкцій, улаштування основ та буріння свердловин і шурфів; бетонні роботи; монтаж металевих конструкцій; цегляна і кам’яна кладка; інші спеціальні будівельні роботи; монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря; газопровідні роботи; водопровідні й каналізаційні роботи);
 • у транспорті (функціонування автомобільного транспорту; функціонування авіаційної транспортної інфраструктури);
 • до діяльності у сфері архітектури й будівництва (діяльність у сфері архітектури; інженерна й технічна діяльність, пов’язана з будівництвом; знімальні геодезичні і гідрографічні роботи; технічний контроль та аналіз);
 • до діяльності у сфері державного управління (управління на рівні районів, міст і внутрішньоміських районів);
 • у сферах надання громадських та особистих послуг та інше.