ТРЕНІНГОВА ПРОГРАМА

«Використання інформаційних технологій в управлінні проектами»

Все більша частка робіт в світі виконується як проекти. Управління проектами на сьогодні є однією з найбільш актуальних та прогресивних управлінських технологій.

Особа, яка успішно закінчила тренінг, набуває таких знань і вмінь:

• володіння методологією прийняття проектних рішень;

• формування проектних команд для реалізації проектів;

• управління матеріальними, людськими, технічними та інформаційними ресурсами проектів;

• використання інформаційних технологій в управлінні проектами;

• управління комунікаціями проекту;

• оцінювання економічної ефективності проектів;

• управління якістю в проектах.

Дисципліни спеціалізації:

  • управління проектами;
  • інформаційне забезпечення ІТ проектів;
  • інформаційні технології в управлінні проектами;
  • психологія управління;
  • теорія і практика комунікацій;
  • інтернет-проекти та інтернет-технології;
  • комунікативний та офісний менеджмент.