Спеціальність «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Спеціалізація «Інформаційні технології аналізу та моделювання бізнес-процесів»

Завдання спеціалізації полягає в отриманні студентами додаткових спеціальних професійних знань з питань аналізу та моделювання бізнес-процесів у різних сферах діяльності, а саме:

• особливості оптимізації управління розвитком підприємств;

• застосування програмного забезпечення для моделювання бізнес-процесів;

• проведення процесного аудиту з описом моделі бізнес-процесів організації;

• впровадження структурного підходу до моделювання систем;

• основні CASE-технології моделювання бізнес-процесів;

• проведення вартісного аналізу бізнес-процесів;

• реінжиніринг і управління бізнес-процесами;

• розробка регламентів виконання бізнес-процесів.

Дисципліни спеціалізації:

  • моделювання систем;
  • формування бізнес-моделі підприємства;
  • системний аналіз;
  • реінжиніринг бізнес-процесів та бізнес-планування;
  • теорія прийняття рішень;
  • економіко-математичне моделювання;
  • інформаційні технології в моделюванні бізнес-процесів.