Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Факультет будівництва, архітектури та інформаційних технологій Київського міжнародного університету ззабезпечує підготовку фахівців з комп’ютерних наук та інформаційних технологій за рівнем вищої освіти:

 • бакалавр.

Фахівець з інформаційних технологій

Тренінгова програма «Використання інформаційних технологій в управлінні проектами»

Термін навчання:
 • бакалавр – 4 роки.
Форма навчання
 • денна;
 • заочна (дистанційна).
ПРОФЕСІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Бакалавр

управління ІТ-проектами; технологія створення програмних продуктів, комп`ютерного проектування, захисту інформації; інформаційні системи; організація та інтелектуальний аналіз баз даних; комп'ютерні мережі; крос-платформне програмування; алгоритмізація та об'єктно-орієнтоване програмування; системний аналіз; операційні системи та їх моделювання; веб-технології та веб-дизайн; комп'ютерна графіка; вища та дискретна математика; теорія ймовірності та алгоритмів, математична статистика, дослідження операцій, чисельні методи; технології розподілених систем та паралельних обчислень; комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп`ютерів, фізика та ін.

СПІЛЬНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА КиМУ: Студенти проходять практику в:
 • державних установах;
 • на підприємствах в сфері ІТ технологій.
Після повного курсу навчання фахівець з інформаційних технологій

підготовлений до діяльності, пов’язаної з:

 • експлуатацією автоматизованих систем управління й обробки інформації;
 • адмініструванням локальних мереж державних установ, підприємств, комерційних і банківських структур і регулярним моніторингом й аудитом мережних ресурсів;
 • контролем за цілісністю, збереженням і забезпеченням захисту інформації в базах даних;
 • управлінням інформаційними ресурсами й обслуговуванням систем телекомунікації;
 • впровадженням і розробкою нових комп’ютерних та інформаційних технологій.

може обіймати посади:

 • фахівця інформаційно-аналітичних систем установ чи організацій;
 • архітектор програмного забезпечення;
 • архітектор мереж;
 • адміністратора веб-ресурсу в мережі Інтернет;
 • фахівця з моніторингу та аудиту мережних ресурсів;
 • фахівця з підтримки систем електронного урядування, електронного документообігу;
 • фахівця з розробки та впровадження нових комп’ютерних систем, ігр, бізнес-технологій тощо.

може працювати в:

 • організаціях, які використовують різноманітні інформаційні системи, зокрема, комп’ютеризовані системи обробки інформації та управління;
 • організаціях, які розробляють або використовують системи штучного інтелекту й системне програмне забезпечення;
 • організаціях, які розробляють або використовують автоматизовані системи обробки інформації;
 • галузі інтернет-технологій.

Комп'ютерні науки КиМУ в мережі Facebook: www.facebook.com/KNKyMU
Комп'ютерні науки КиМУ в мережі Google+: www.plus.google.com