Коледж Київського
міжнародного
університету
college@kymu.edu.ua
(044) 594-03-04

061 Журналістика


Спеціальність 061 Журналістика

Галузь знань 06 Журналістика

Кваліфікація Фахівця з журналістики


Молодший спеціаліст з журналістики готується до виконання робіт, пов’язаних з прийомом оригіналів від авторів, виготовленням видавничої специфікації на видавничий оригінал, виготовлення оригінал-макету та підготовкою оригіналів до друку.

Коледж Київського міжнародного університету

Молодший спеціаліст з журналістики може обіймати такі первинні посади:

  • оброблювач інформаційного матеріалу;
  • оброблювач замовлень;
  • коректор (корегування текстів);
  • конторський службовець (інформація).

Освітньо-професійні програми підготовки включають дисципліни циклів загальноосвітньої, гуманітарної, фундаментальної підготовки, а також професійного й практичного циклу, а саме: загальне редагування, основи редакторської майстерності, історія видавничої справи, коректура, редагування наукової, науково-популярної, навчальної, довідкової, суспільно-політичної, художньої і дитячої літератури, рекламознавство і підготовка рекламних видань, організація і економіка видавничої справи, світова література, видавничо-поліграфічні стандарти, основи книгознавства.

Випускники коледжу, молодші спеціалісти з журналістики, можуть продовжити навчання у Київському міжнародному університеті (3-й курс за напрямом "Журналістика") й інших ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченими термінами навчання.