Коледж Київського
міжнародного
університету
college@kymu.edu.ua
(044) 594-03-04

081 Право


Спеціальність 081 Право

5.03040101 Правознавство


Галузь знань 08 Право

Кваліфікація Фахівця з права


Молодший спеціаліст з права готується до таких видів діяльності: послуги, що надають переважно юридичним особам; діяльності у сфері права; нотаріальної діяльності (діяльність помічників нотаріусів); слідчої діяльності й забезпечення безпеки (розслідування і дізнання); державного управління; юстиції; діяльності судів; діяльності системи з виконання покарань; охорони й забезпечення громадського порядку й безпеки; управління і нагляду в сфері оподаткування; обов’язкового соціального страхування; діяльності органів прокуратури.

Коледж Київського міжнародного університету
Коледж Київського міжнародного університету
Коледж Київського міжнародного університету

Молодший спеціаліст з права може обіймати такі первинні посади:

 • фахівець з питань зайнятості;
 • помічник судді арбітражного суду;
 • юрисконсульт, радник;
 • архіваріус;
 • інспектор з кадрів;
 • секретар правління;
 • секретар судового засідання;
 • секретар суду;
 • секретар колегії судової;
 • державний виконавець;
 • судовий розпорядник;
 • інспектор митниці;
 • державний податковий інспектор;
 • інспектор з виплати пенсій;
 • інспектор з призначення пенсій;
 • інспектор з соціальної допомоги.

Освітньо-професійні програми підготовки включають дисципліни циклів загальноосвітньої, гуманітарної, фундаментальної підготовки, а також професійного й практичного циклу, а саме: юридична деонтологія, конституційне право, право зарубіжних країн, цивільне та сімейне право, кримінальне право, адміністративне право, фінансове право, господарське право, цивільний процес, аграрне право, трудове право, судочинство, організація судових правових органів, конституційне діловодство в юридичній практиці, екологічне право, муніципальне право.

Випускники коледжу, молодші спеціалісти з права, можуть продовжити навчання в Київському міжнародному університеті (3-й курс Юридичного інституту КиМУ) й інших внз ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченими термінами навчання.