Коледж Київського
міжнародного
університету
college@kymu.edu.ua
(044) 594-03-04

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність


Спеціальність076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

5.03050401 Економіка підприємства


Галузь знань07 Управління та адміністрування


Кваліфікація Фахівця з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності


Молодший спеціаліст з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності здатний ефективно працювати в органах державного управління, інвестиційно-консалтингових фірмах, на промислових і комерційних підприємствах і організаціях різних форм власності, провідних українських і зарубіжних компаніях, або успішно започаткувати власну справу.

Фахівці з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності підготовлені до профільної діяльності у:

 • сфері підприємництва:
  • організація комерційної та зовнішньоекономічної діяльності;
  • керівництво підприємствами оптової та роздрібної торгівлі, послуг;
 • сфері торгівлі:
  • вивчення ринку, прогнозування його кон’юнктури;
  • розробка стратегії і тактики маркетингу;
  • формування і контроль асортименту товарів;
  • управління якістю товарів;
  • оптимізація товаропросування;
  • переробка та зберігання товарів і сировини;
 • сфері біржевої діяльності:
  • організація роботи підприємства з біржами й брокерськими конторами;
  • проведення біржових операцій та визначення їх ефективності
  • використання біржової інформації у своїй діяльності.

Освітньо-професійні програми підготовки включають дисципліни циклів загальноосвітньої, гуманітарної, фундаментальної підготовки, а також професійного та практичного циклу, а саме: організація та управління бізнесом, торговельна та біржова діяльності, аналіз товарних ринків і конкурентоспроможності продукції різних виробників, робота з постачальниками, формування товарного ассортименту, здійснення логістичних операцій та організації товаропросування, управління товарними запасами, інформаційного та рекламного забезпечення підприємницької діяльності, функціонування товарних і сировинних бірж та технології здійснення біржової торгівлі.

Випускники коледжу, молодші спеціалісти з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, можуть продовжити навчання у Київському міжнародному університеті (III курс економічного факультету КиМУ) й інших ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченими термінами навчання.