Коледж Київського міжнародного університету

Більше інформації на сайті коледжу

Відкриття з 1 вересня 2011 року.

«Коледж Київського міжнародного університету продовжив славні традиції елітарної освіти у вищому навчальному закладі, який відомий далеко за межами України. У сучасному швидкоплинному світі сотні талановитих, сміливих, ініціативних молодих людей, які мають намір самостійно досягти успіху в житті, здобувають якісну освіту. Багатогранна праця педагогічних працівників Коледжу КиМУ перетворює вчорашніх школярів на високопрофесійних фахівців, творців своєї справи».Віце-президент КиМУ, проф. Л.І. Шумигора

Пріорітети Коледжу:
 • успішне навчання у Коледжі надає можливість продовжити навчання в Київському міжнародному університеті за скороченими програмами;
 • сучасні освітні технології;
 • спеціалізоване вивчення іноземних мов (заняття в спеціалізованих мовних кабінетах; робочі мови – українська й англійська; іноземна мова викладається за методикою президента Університету проф. Х.В. Хачатуряна);
 • програми фізичного розвитку, оздоровчі програми (спортивні секції, змагання);
 • особистісно-орієнтоване навчання і виховання за програмою «Я – особистість»;
 • розвиток інтелектуальних здібностей;
 • сучасна матеріальна база.
Коледж – це навчальний заклад, який здійснює підготовку молодших спеціалістів на основі базової середньої освіти (9 клас) з отриманням повної загальної середньої освіти та на базі повної загальної середньої освіти (11 клас) за спеціальностями:

Випускники Коледжу можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченими термінами.

ДЛЯ ПРИЙОМУ У КОЛЕДЖ ПОДАЮТЬСЯ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:
 • свідоцтво про базову загальну середню освіту (9 клас) з додатком або атестат про повну загальну середню освіту (11 клас) з додатком;
 • свідоцтво про народження (паспорт);
 • 4 фотографій 3х4;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • сертифікати Українського центру оцінювання якості знань (для вступників на базі 11класу).
ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ І ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДО КОЛЕДЖУ:
 • 1 - 14 липня 2017 року – прийом документів;
 • 15 - 22 липня 2017 року – вступні випробування;
 • оприлюднення рейтингового списку вступників – 31.07.2017 року.