061. Журналістика

Рівень освіти Термін навчання Вступ за конкурсом:
Базова загальна середня освіта (9 класів) 4 роки Вступні іспити:
українська мова;
історія України.
Повна загальна середня освіта (11 класів) 3 роки Конкурс сертифікатів:
українська мова та література;
історія України.

Молодший спеціаліст з журналістики готується до виконання робіт, пов’язаних з прийомом оригіналів від авторів, виготовленням видавничої специфікації на видавничий оригінал, виготовлення оригінал-макету та підготовкою оригіналів до друку

Молодший спеціаліст з журналістики може обіймати такі первинні посади:
  • оброблювач інформаційного матеріалу;
  • оброблювач замовлень;
  • коректор (корегування текстів);
  • конторський службовець (інформація).

Дисципліни циклів загальноосвітньої, гуманітарної, фундаментальної підготовки, а також професійного й практичного циклу, а саме: загальне редагування, основи редакторської майстерності, історія видавничої справи, коректура, редагування наукової, науково-популярної, навчальної, довідкової, суспільно-політичної, художньої і дитячої літератури, рекламознавство і підготовка рекламних видань, організація і економіка видавничої справи, світова література, видавничо-поліграфічні стандарти, основи книгознавства.

  • Детальніше