226. Фармація

Рівень освіти Термін навчання Вступ за конкурсом
Базова загальна середня освіта (9 класів) 3 роки Вступні іспити:
українська мова;
хімія.
Повна загальна середня освіта (11 класів) 2 роки Конкурс сертифікатів:
українська мова та література;
хімія.
Молодший спеціаліст з фармації може обіймати такі первинні посади:
  • фармацевт аптеки;
  • фармацевт аптечного пункту;
  • фармацевт фармацевтичної фабрики, заводу;
  • фармацевт аптечного (дистриб’юторського) складу.

Освітньо-професійні програми підготовки включають дисципліни циклів загальноосвітньої, гуманітарної, фундаментальної підготовки, а також професійного й практичного циклу, а саме: фармакологія (лікарські засоби, їх дія на організм), фармакогнозія (лікарські рослини, рослинна сировина і препарати з них), технологія ліків, менеджмент й маркетинг у фармації, організація і економіка фармації, включаючи правове регулювання, особливості управлінського обліку в умовах аптеки; оптова та роздрібна торгівля фармацевтичними, медичними й ортопедичними товарами, інформаційні технології у фармації, основи медичного та фармацевтичного товарознавства) та інші.

Професійна та практична підготовка здійснюється в сучасних хімічних лабораторіях, спеціалізованих аудиторіях навчальної аптеки, виробнича практика – в аптеках, фармацевтичних фірмах та ботанічних садах України.

  • Детальніше