076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Рівень освіти Термін навчання Вступ за конкурсом:
Базова загальна середня освіта (9 класів) 3 роки Вступні іспити:
українська мова;
математика.
Повна загальна середня освіта (11 класів) 2 роки Конкурс сертифікатів:
українська мова та література;
математика.
Молодший спеціаліст з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності підготовлений до профільної діяльності у:
 • сфері підприємництва:
  • організація комерційної та зовнішньоекономічної діяльності;
  • керівництво підприємствами оптової та роздрібної торгівлі, послуг;
 • сфері торгівлі:
  • вивчення ринку, прогнозування його кон’юнктури;
  • розробка стратегії і тактики маркетингу;
  • формування і контроль асортименту товарів;
  • управління якістю товарів;
  • оптимізація товаропросування;
  • переробка та зберігання товарів і сировини;
 • сфері біржевої діяльності:
  • організація роботи підприємства з біржами й брокерськими конторами;
  • проведення біржових операцій та визначення їх ефективності
  • використання біржової інформації у своїй діяльності.

Дисципліни циклу загальноосвітньої, гуманітарної, фундаментальної підготовки, а також професійного та практичного циклу,а саме: організація та управління бізнесом, торговельна та біржова діяльності, аналіз товарних ринків і конкурентоспроможності продукції різних виробників, робота з постачальниками, формування товарного ассортименту, здійснення логістичних операцій та організації товаропросування, управління товарними запасами, інформаційного та рекламного забезпечення підприємницької діяльності, функціонування товарних і сировинних бірж та технології здійснення біржової торгівлі.

 • Детальніше