051. Економіка

Рівень освіти Термін навчання Вступ за конкурсом:
Базова загальна середня освіта (9 класів) 3 роки Вступні іспити:
українська мова;
математика.
Повна загальна середня освіта (11 класів) 2 роки Конкурс сертифікатів:
українська мова та література;
математика.
Молодший спеціаліст з економіки у зазначених професійних групах може обіймати такі посади:
Професійна група Посада
Фахівці в галузі фізичних наук та техніки диспетчер виробництва;
технік з планування;
технік з підготовки виробництва;
технік з праці;
технік з нормування праці;
хронометражист.
Інспектори з безпеки руху, охорони праці та якості ревізор з виробничо-технічних і економічних питань.
Помічники керівників помічник керівника підприємства (установи, організації).
Організатори діловодства (види економічної діяльності) організатор діловодства (види економічної діяльності).
Інші державні інспектори інспектор з цін.

Дисципліни циклу загальноосвітньої, гуманітарної, фундаментальної підготовки, а також професійного та практичного циклу,а саме:планування та організація діяльності підприємства, фінансовий облік, інформаційні системи і технології, економіка і нормування праці, управління витратами, податкова система, економічний аналіз, менеджмент, основи маркетингу, охорона праці.

  • Детальніше