Міжнародні іспити з англійської мови

Центр підготовки до іспитів
CAMBRIDGE ENGLISH

Київського міжнародного університету

До уваги старшокласників, студентів, аспірантів, викладачів!

В межах програми партнерства з ліцензованим в Україні центром міжнародних екзаменів з англійської мови Grade Education Center Київський міжнародний університет здійснює підготовку студентів, аспірантів, викладачів до іспитів з англійської мови Сambridge ESOL – English for Speakers of Other Languages piзних рівнів з отриманням сертифікату Cambridge English.

У зв'язку із затвердженням МОН України «Порядку підготовки докторів філософії та докторів наук» надаємо роз’яснення про основні питання щодо міжнародних іспитів з англійської мови рівня В1(PET), В2 (FCE), які є обв'язковими для аспірантів та викладачів для успішного захисту наукових дисертацій:

B1–середній рівень володіння мовою, достатній для навчання, роботи, подорожей, а також повсякденного життя;

В2 –рівень володіння мовою, який регламентується документом Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment – загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання, затвердженим Радою Європи (завдяки їх зрозумілості та універсальності ними користується більшість викладачів мов світу). Сам документ можна знайти на сайті Ради Європи (https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf).

Рівень В2 можна коротко охарактеризувати наступним чином: той, хто складає іспит, розуміє загальний зміст складних текстів на абстрактні та конкретні теми, у тому числі вузькоспеціальні. Розмовляє досить швидко й спонтанно, щоб постійно спілкуватися з носіями мови без особливих труднощів для будь-якої зі сторін, уміє робити чіткі, докладні повідомлення на різні теми та викласти свій погляд на основну проблему, показати перевагу і недоліки різних думок.

Кембриджські тести – це низка тестів Cambridge English:

First (FCE) - відповідає рівню В2, може бути також рекомендований для старшокласників середніх навчальних закладів відповідно до листа МОН України (№94 від 08.02.2016) і зараховується як 12 балів з англійської мови (Державна Підсумкова Атестація);

Advanced (CAE)є всесвітньо визнаним екзаменом, сертифікат якого приймають ведучі вищі навчальні заклади та компанії всього світу. Навчальні заклади Австралії, Великобританії та Канади приймають сертифікат САЕ на рівні з TOEFL и IELTS при зарахуванні іноземних студентів на навчання;

BEC Vantageвибір для тих, хто хоче використовувати знання англійської мови в міжнародному бізнес-середовищі, сертифікат визнається комерційними структурами усього світу, а також освітні заклади та імміграційні програми).

Переваги підготовки слухачів Центром Київського міжнародного університету до здачі Cambridge test ESOL
  • доступ до навчальних матеріалів і методичних рекомендацій безпосередньо від розробників екзаменів Cambridge English;
  • залучення до викладання сертифікованих викладачів (носії мови і українські фахівці), які мають міжнародні дипломи;
  • можливість проведення екзаменів на базі Київського міжнародного університету;
  • використання розсилок від Cambridge ESOL з останніми новинами у сфері мовних екзаменів;
  • навчальні групи у кількості 8-10 осіб.

Терміни навчання – 4,5 місяці = 3 семестра по 6 тижнів,
54 заняття -108 годин
Вартість навчання - 2500 грн (за семестр)
Початок занять з 1 жовтня 2017 року.

Реєстрація за телефонами: +380 68 920 36 89, +380 63 935 19 28, +380 44 594 03 04
email: info@kymu.edu.ua (дані для реєстрації: ПІБ, рівень освіти, контактний телефон).