Атестація держслужбовців щодо вільного володіння державною мовою

Порядок атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою (Постанова КМУ від 26 квітня 2017 р. № 301): http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249955971

Порядок реєстрації осіб для проходження атестації:

1) ознайомитися з порядком проведення атестації, дотримуватися його (Див. Постанову КМУ від 26.04.2017 №301 «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249955971);
2) визначитись із датою проходження атестації згідно з ГРАФІКОМ;
3) подати секретарю атестаційної комісії ЗАЯВУ щодо проходження атестації в електронному вигляді на e-mail: info@kymu.edu.ua;
4) своєчасно (за 2 дні до атестації) оплатити участь в атестації.
5) своєчасно прибути до визначеного місця проведення атестації з документом, що посвідчує його особу та підтверджує громадянство України;
6) виконувати вказівки та вимоги голови, членів та секретаря атестаційної комісії щодо процедури проходження атестації;
7) посвідчення вручається учасникам, які успішно пройшли атестацію відповідним уповноваженим вищим навчальним закладом, протягом 10 календарних днів з дати проходження атестації.

До проходження атестації допускаються особи, присутність яких зафіксована перед початком атестації секретарем атестаційної комісії та які подали заяву щодо проходження атестації і здійснили оплату.

Вільне володіння державною мовою також підтверджується для осіб, які мають такі документи:

1) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою “5” за вивчення української мови;
2) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;
3) диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою “відмінно” за вивчення української мови;
4) диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; філологія;
5) диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою “відмінно” з дисциплін «Ділова українська мова» або «Українська мова за професійним спрямуванням» (розяснення Нацдержслужби від 18.05.2017 р. № 26-р/з).

Отримання посвідчення про володіння державною мовою без проходження процедури атестації (оплачується тільки виготовлення посвідчення) можливе за умови звернення особи до керівника ВНЗ із заявою про видачу посвідчення та надання копії одного із таких документів із усіма необхідними додатками. Оригінал одного із зазначених вище документів мати при собі.

Оплату здійснювати за такими реквізитами:

Приватний вищий навчальний заклад
«Київський міжнародний університет»

ЄДРПОУ 21595240
Філія АТ Укрексімбанк в м. Києві
р/ рахунок 2600 90000 22707
МФО 322313
Індив. №215952426570
Свідоцтво плат. ПДВ №36374686
Форма власності – приватна
Президент: Хачатурян Хачатур Володимирович
Юридична і фактична адреса: 03179,
Київ, вул. Львівська, 49
тел.: +38044 594-03-04; +38063 935-19-28; +38068 920-36-89 Тел./факс бух.: 503 02 77

Зразки атестаційних завдань

1. Вартість послуги проведення атестації:

  • для учасників атестації, за графіком атестаційних сесій – 700,00 грн.;
  • для учасників, які претендують проходження в індивідуальному порядку – 1400,00 грн.

  • 2. Вартість послуги за виготовлення:
  • Посвідчення – 200 грн.;
  • Дублікату посвідчення – 200 грн.