Спеціальність «Архітектура та містобудування»

Спеціалізація "Реставрація пам’яток архітектури"

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань для розв’язування завдань в області реконструкції та реставрації пам’яток архітектури та архітектурно-історичного середовища:

• проведення історико-архівних досліджень для виявлення художньої і історичної цінності об’єкту архітектури та категорії його збереження, ступеню припустимості втручання в першоначальну структуру пам’ятки архітектури;

• розробка необхідної для реставрації (консервації, реконструкції) пам’ятки архітектури наукової і проектно-реставраційної документації з урахуванням технічних нововведень і технології реставраційних робіт на пам’ятках архітектури;

• організація і проведення комплексу реставраційних робіт пам’яток архітектури;

• моніторинг пам’яток архітектури та архітектурно-історичного середовища.

Дисципліни спеціалізації:

  • історія мистецтва, архітектури та містобудування;
  • архітектурно-реставраційне матеріалознавство;
  • будівельні конструкції в реставрації та реконструкції;
  • архітектурне реставраційно-реконструктивне проектування;
  • інженерні системи та обладнання в реставрації та реконструкції;
  • технологія реставраційного виробництва;
  • економіка архітектурно-реставраційних рішень і будівництва.