Спеціальність «Архітектура та містобудування»

Спеціалізація "Містобудування"

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань для розв’язування завдань в області планування та розвитку міст і поселень:

• дослідження і проектування градобудівник об’єктів різноманітного масштабу та рівнів складності, від систем розселення до ділянок благоустрою і забудови територій;

• керування і адміністрування містобудівної діяльності на місцевому та регіональному рівнях;

• охорона історико-культурної та природної спадщини;

• створення найбільш сприятливого для людини міського середовища.

Дисципліни спеціалізації:

  • історія мистецтва, архітектури і містобудування;
  • містобудівне проектування;
  • містобудівне законодавство, право, етика;
  • інженерно-містобудівні інфраструктури;
  • містобудівна екологія;
  • економіка містобудівних рішень і будівництва.