Спеціальність «Архітектура та містобудування»

Спеціалізація "Архітектура будівель і споруд"

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань для розв’язування завдань із задоволення самих суттєвих потреб суспільства у житлі, місцях відпочинку та роботи:

• проектування окремих типів будівель і споруд з розробкою фасадів, об’ємно-планувальних рішень, компоновкою конструктивних схем, будівельних конструкцій, матеріалів, інженерних систем та технологічного устаткування будівлі за її призначенням та природно-кліматичними умовами району будівництва;

• об’єднання художньої форми і конструкції, повноцінне використання всього естетичного потенціалу конструкції на благо архітектурного рішення в цілому;

• врахування тісного взаємозв'язку між архітектурою і будівельною справою, соціальними, функціональними і економічними аспектами на будь-якому етапі розвитку суспільства.

Дисципліни спеціалізації:

  • історія мистецтва, архітектури і містобудування;
  • архітектурні конструкції;
  • конструкції будівель і споруд;
  • будівельне матеріалознавство;
  • будівельні конструкції;
  • інженерне обладнання будівель і території та транспорт;
  • архітектурне проектування.