Архітектура та містобудування

Факультет будівництва, архітектури та інформаційних технологій Київського міжнародного університету забезпечує підготовку фахівців зі спеціальності 191 Архітектура та містобудування за рівнем вищої освіти:

 • бакалавр.

Фахівець з архітектури та містобудування

Термін навчання:
 • бакалавр – 4,5 роки.
Форма навчання:
 • денна.

Навчальні дисципліни, які вивчають студенти, формують випускників не тільки як кваліфікованих фахівців, а і як різностороннє освічених та культурних людей. Приділяється належна увага освоєнню та застосуванню комп’ютерних технологій в архітектурному проектуванні, містобудівному та ландшафтному проектуванні. Студенти знайомляться з сучасними нормами інженерного проектування, отримують ґрунтовну підготовку з живопису, графіки та композиції.

ПРОФЕСІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Бакалавр

рисунок, живопис, скульптура; матеріалознавство; конструкції будівель і споруд; архітектурні конструкції; металеві, залізобетонні конструкції та основи і фундаменти; інженерне обладнання будівель і території та транспорт; технологія будівництва; економіка архітектури та будівництва і кваліметрія; історія архітектури і містобудування; теорія архітектури і архітектурного проектування; композиція і архітектурна композиція; комп'ютерне проектування; основи менеджменту та маркетингу; спеціалізації у напрямку "Традиційна та сучасна українська архітектура"; обмірювально-геодезична практика.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ТАКИМИ ВИДАМИ ПРАКТИКИ:
 • обмірювально-геодезична практика - (І курс);
 • художньо-ознайомча практика - (ІІ курс);
 • будівельно-технологічна практика (ІІІ курс);
 • проектна практика за спеціалізацією (ІV курс).
Студенти проходять практичну підготовку в:
 • міністерствах і відомствах;
 • вітчизняних компаніях і фірмах різних форм власності, які застосовують найновітніші технології в проектуванні, будівництві та експлуатації будівель і споруд;
 • проектних організаціях;
 • інвестиційних компаніях;
 • консалтингових фірмах;
 • будівельних компаніях.
Після повного курсу навчання фахівець з архітектури та містобудування підготовлений до діяльності, пов'язаної з:
 • архітектурним проектуванням житлових будинків та комплексів, громадських і промислових будівель та споруд;
 • реставрацією та реконструкцією архітектурних об’єктів;
 • архітектурним менеджментом;
 • архітектурним проектуванням систем розселення, міст, центрів, районів, ансамблів, площ;
 • плануванням та забудовою житлових і промислових районів;
 • вирішенням архітектурно-художніх проблем містобудівного проектування, дизайну міського середовища;
 • проектуванням об’єктів ландшафтної архітектури, елементів благоустрою населених пунктів;
 • реконструкцією забудови промислових і цивільних споруд;
 • архітектурно-художнім проектування об’єктів архітектурного середовища;
 • проектування інтер’єрів, обладнання і меблів;
 • художнім конструювання малих архітектурних форм, елементів благоустрою та інформаційно-візуального оформлення архітектурного середовища;
 • плануванням виробничо-господарської і фінансової діяльності;
 • дослідженням в галузі теорії і методів розрахунку інженерних конструкцій із застосуванням систем автоматизованого проектування;
 • управлінням розвитку міста тощо.

Фахівець здатний займатися самостійною інженерною, дослідницькою, керівною і організаційною діяльністю у сфері проектування та будівництва районного, обласного та державного рівнів, працювати в області вишукувань тощо і здатний виконувати професійну роботу архітектора під керівництвом професіонала-спеціаліста, магістра чи ліцензованого архітектора і, також, може обіймати посаду архітектора без категорії.