ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
у 2017 РОЦІ

Провадження освітньої діяльності у Київському міжнародному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 527275 від 01.10.2014 р., IV рівень акредитації – сертифікат № 1155074, серія PI-IV.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Київського міжнародного університету (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236.