Публічне управління та адміністрування

Це якісна управлінська освіта, яка є гарантом вашої особистої конкурентоспроможності як менеджера. Мистецтво управління, якого навчають на програмі ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ, спирається на глибоке розуміння законів і практики сучасного бізнесу, маркетингу, тенденцій розвитку бізнес-адміністрування. Практично орієнтовані методики навчання, навички реального бізнес-консалтингу, інтенсивний тренінг у прийнятті рішень за допомогою комп’ютерних ділових ігор виробляють у студентів комплексне бачення бізнес-проблем та навички швидкого реагування на виклики нової реальності ведення бізнесу в Україні та за її межами.

Економічний факультет Київського міжнародного університету забезпечує підготовку фахівців з публічного управління та адміністрування за рівнем вищої освіти:

  • магістр.

Фахівець з публічного управління та адміністрування

(публічне управління, бізнес-адміністрування)

Термін навчання:
  • магістр – 2 роки на базі фахової базової вищої освіти;
  • магістр – 2 роки на базі базової вищої освіти з іншої спеціальності.
Форма навчання:
  • денна;
  • заочна (дистанційна).

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ВИСОКОПРОФЕСІЙНИМИ ФАХІВЦЯМИ
- ЕКОНОМІСТАМИ, ЮРИСТАМИ, ПРАКТИКАМИ-УПРАВЛІНЦЯМИ.Ґрунтовні професійні знання зі спеціальності складаються з таких блоків:

1. Побудова управлінської платформи:

• Бізнес-економікс;
• Менеджмент;
• Маркетинг;
• Міжнародна економіка;
• Фінансовий екаунтинг;
• Господарське право.

2. Формування важелів управлінської ефективності:

• Теорія організації; менеджмент організації;
• Теорія організації; менеджмент організації;
• Управління персоналом;
• Теорія та практика бізнес планування;
• Управлінський екаунтинг;
• Оподаткування підприємств;
• Інформаційні системи в менеджменті;
• Логістичний менеджмент.

3. Інтеграція управлінських компетенцій:

• Управління проектами;
• Стратегічний менеджмент;
• Організаційна поведінка;
• Корпоративне управління;
• Аудит в управлінні бізнесом;
• Бізнес-симуляція;
• Техніка адміністративної роботи.

4. Розвиток бізнесу в глобальному середовищі:

• Міжнародні фінансові ринки;
• Інвестиційний менеджмент;
• Зовнішньоекономічні договори;
• Крос-культурний менеджмент;
• Міжнародний бізнес .

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ РОЗРОБЛЕНІ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ВИМОГ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В СФЕРІ БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ПОБУДОВАНИЙ НА ПРАКТИЧНІЙ ОСНОВІ.